15.06.21

Karula ja Tõlliste piirkonna noorte tegevusvõimaluste parendamine tehniliste vahendite soetamisega

Projekti eesmärk

Laiendada Karula ja Tõlliste piirkonna noorte tegevusvõimalusi ning luua paremad tingimused huvide ja võimete arendamiseks.

Projekti tulemusena luuakse digipädevust arendamise võimalused läbi erinevate tehnikalahenduste soetamise noortekeskustesse ning sobivate kohtade sisse seadmisega noortekeskuse ruumidesse. Läbi antud vahendite paraneb kasusaavate noorte loogiline ning strateegiline mõtlemine.

 

Projekti tegevused

Noortekeskustesse soetatakse erinevaid seadmeid nagu näiteks televiisor, mängukonsool, sülearvuti, tahvelarvuti, projektor ning lisaks veel kott-toolid.

 

Projekt sai positiivse otsuse Valgamaa Partnerluskogu meetmest "Aktiivne kogukond ja noored: uute tegevusvõimaluste loomine".

 

Projekti rahastab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti LEADER meetme vahenditest.

 

Projekti algus: 10. juuni 2019

Projekti kestus: kaks aastat

 

Täiendav info ja küsimused

Projektijuht Valga Avatud Noortekeskuse juhataja Maarja Mägi 5332 7629, valgaank@gmail.com