Mittetulundusühingud ja seltsingud Karula piirkonnas

Lüllemäe Rahvaõpistu
Registrikood: 80068615;
tegutsenud alates 1995. aastast;
kontaktisik: Ene Kaas, telefon: 5330 1511; e-post: enekaas@gmail.com;
kontakt: Lüllemäe küla, Karula vald, 68116, Valgamaa; telefon: 769 7245, 520 5072; e-post: opistu@gmail.com; koduleht: www.opistu.net.ee.

 

Tramburai ja Bamba MTÜ
Registrikood: 80373028;
tegutsenud alates 2014. aastast;
kontaktisik: Maritta Pillaroo, telefon: 55570788; e-post: maritta.pillaroo@hotmail.com.

 

Karula Kultuuriselts

Registrikood: 80322189;
tegutsenud alates 2011. aastast;
kontaktisik: Mart Vanags, telefon: 5023853; e-post: martvanags@gmail.com.

 

Karula Naisselts
Tegeletakse põhikirja alusel seltsi liikmete vaba aja sisustamise ja oskuste täiendamisega käsitöö ja kodumajanduse alal. Omavalmistatud käsitööd on tutvustatud erinevatel näitustel ja müüdud laatadel, messidel, käsitöölaatadel. Viimastel aastatel telgedel kudumid – kaltsuvaibad, linasest ja villasest materjalist esemed. Rahvusliku käsitöö traditsioonide taastamine hõlmab ka rahvariiete valmistamist.
Registrikood: 80120818;
tegutsenud alates 1994. aastast;
kontaktisikud: Eha Kotov, telefon: 5344 6407; e-post: eha.kotov@gmail.com; Õnneke Hermaste, telefon 5309 0670.

 

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Karula Kogudus
Registrikood: 80210993;
kontaktisik: Enno Tanilas, telefon: 529 6516; e-post: enno.tanilas@eelk.ee.

 

MTÜ Spordiklubi Karula
Spordielu ja ürituste eestvedamine ja korraldamine.
Lüllemäe küla, 68116, Valga vald, Valga maakond; 
kontakt: Valev Sisov,  telefon: 526 9020; valev.sisov@gmail.com
 
 
MTÜ Orienteerumisklubi Juku-Peedu
Looduses orienteerumine kaardi ja kompassi abil eelkõige Karula piirkonnas.
Registrikood: 82262257;
asutatud: 16.12.2007;
kontaktisik: Toivo Kotov, telefon: 5845 5651, e-post: toivokotov@hot.ee.
 

 

Karula Hoiu Ühing
Ähijärve küla, Antsla vald, 66420, Võrumaa; 
kontakt: Mats Meriste, e-post: kiri@khy.ee.  

 

MTÜ Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus
Kontakt: Valev Sisov, telefon: 526 9020; koduleht: www.karulatsk.ee.

 

Karula Muinsuskaitse Selts
Selts ühendab ajaloost huvitatud isikuid. Sõna ja teoga taotletakse kultuuri järjepidevuse hoidmist, rahva ajaloomälu säilitamist ning eesti rahva ajalooliselt kujunenud väärtushinnanguile vastava inim- ja kultuurisõbraliku elukeskkonna taastamist. Teeb muinsuskaitsealast selgitustööd, aitab kaasa mälestiste hooldamisele ja ennistamisele, kogub ja säilitab rahvapärimusi ning mälestusi, annab välja muinsuskaitsealaseid trükiseid. Korraldab kokkutulekuid, näitusi, muinsuskaitsepäevi ja mälestiste ning mälestusväärsete paikade tähistamist, ajalooliste isikute ja sündmuste mälestamist.
Registrikood: 80087305;
tegutsenud alates 1989. aastast;
kontaktisik: Vaike-Hele Puudersell, telefon: 521 6386, e-post: vaike.puudersell@mail.ee;
aadress: Lüllemäe küla, Valga vald, 68116, Valgamaa.

 

MTÜ Karula Vabatahtlik Tuletõrjeselts

MTÜ Karula Vabatahtlik Tuletõrjeselts loodi aastal 2009. Oleme Päästeameti ametlik lepingupartner ja Eesti Päästeliidu liige, tehes nendega tihedat koostööd. Aastaringselt ja 24h ööpäevas on koduvalves 2 meest, kes on valmis reageerima päästesündmusele. Seltsile kuulub kolm päästeautot, millega osutatakse erinevaid päästeteenuseid. Meie piirkond on Karula depoost 25 km raadiuses. Oleme Valga valla ainuke vabatahtlik tuletõrjeselts. 2017 aastal reageeriti 55 sündmusele. Alates 2017 aastast tegelevad Karula vabatahtlikud päästjad senisest palju rohkem ohutusalase ennetustööga. Osaletakse erinevate ürituste korraldamisel (lahtiste uste ning infopäevad, Karula külapäev, kevadised koristustalgud), viiakse läbi kodukülastusi, panustatakse erinevate spordiürituste korraldamisesse, kus vajatakse vett või abi, rajatakse lastele liuväljasid jne. Eesmärgiks on muuta meie koduvald turvalisemaks.  "Jumala auks, ligimese kaitseks!"

Kontaktisik: Veiko Pormeister, telefon: 528 7277; e-post: veiko.pormeister@gmail.com.

 

Seltsing Riisali Külaselts
Seltsing Riisali Külaselts on loodud 9. märtsil 2012. Seltsingu eesmärgiks on edendada külaelu, parandada inimsuhteid, säilitada rahvuskultuuri ja suunata inimeste tähelepanu heakorrale. Seltsingu liikmed tegutsevad vabatahtlikkuse põhimõttel. Seltsing kuulub samuti Eesti Külaliikumine Kodukant liikmeks.    Riisali piirkonnale annavad oma näo ja hinge külainimesed ise oma ettevõtmistega ja positiivsusega midagi ise ära teha. See on üks oluline asi, mis kasvatab ühtsustunnet ja loob head võimalused elada kohas, kus sinust hoolitakse, sind märgatakse ja vajadusel abistatakse. See on see, mis hoiab külal hinge sees ja laseb ka edasi areneda.   Seltsingu esimesteks ettevõtmisteks olid koristustalgute läbiviimine ja jaanipäeva korraldamine Riisalis.  Koostööd sooviks tõhustada vallavalitsuse ja vallavolikogu liikmetega, teiste külade, ettevõtjate ja MTÜ-ga, leidmaks võimalusi ja lahendusi küla eluolu paremaks muutmiseks. Kuna seltsingul puuduvad rahalised vahendid, siis meil oleks pakkuda tahte, ande ja jõu investeerimist ühistesse ettevõtmistesse.

Kontaktisik: Tiina Lall, telefon: 5561 5300; e-post: riisalikulaselts@gmail.com.

 

Seltsing Koobassaare Külaselts
Korraldame ühiseid jaanipäevi. Külal olemas telk, pikendusjuhe ja pingid ürituste korraldamiseks.

Kontaktisik: Rein Kukk, telefon: 517 4904.

 

Seltsing JMKE
Tegutseb alates 2021 aastast.

Kontaktisik: Eva Kalu, telefon: 5557 8043; e-post: eva.kalu74@hotmail.com

 

Seltsing Soorebased
Tegutseb alates 2022 aastast.

Kontaktisik: Liina Jürgel, telefon: 5883 6601; e-post: liinatsimmer@gmail.com

 

Mittetulundusühing Saunaministeerium
Reg kood: 80608626
Teguteb alates 2022
kontakt: Marek Mekk, telefon: 523 7793, e-post: marek.mekk@gmail.com
 

Lüllemäe Põhikooli Heaks MTÜ
Registrikood: 80634500;
tegutsenud alates 2023. aastast;
kontaktisik: Maigi Lepik, e-post: kooliheaks@karula.edu.ee