Mittetulundusühingud ja seltsingud Karula piirkonnas

MTÜ Lüllemäe Rahvaõpistu
Registrikood: 80068615;
tegutsenud alates 1995. aastast;
kontaktisik: Ene Kaas, telefon: 5330 1511; e-post: enekaas@gmail.com;
kontakt: Lüllemäe küla, Karula vald, 68116, Valgamaa; telefon: 769 7245, 520 5072; e-post: opistu@gmail.com; koduleht: www.opistu.net.ee.

 

MTÜ Tramburai ja Bamba
Registrikood: 80373028;
tegutsenud alates 2014. aastast;
kontaktisik: Maritta Pillaroo, telefon: 55570788; e-post: maritta.pillaroo@hotmail.com.

 

MTÜ Kaagjärve Mõis
Arendab inimestes koostöö oskusi, aitab luua uusi vaba aja veetmise võimalusi, aitab kaasa küla (mõisa) ajaloo uurimisele, kaasab külaelu arendamisse erinevad sihtgrupid. Nimiürituseks on igasuvised Mõisapäevad.
Kontaktisik:Urmas Palover, telefon: 510 8078.

 

MTÜ Karula Kultuuriselts
Registrikood: 80322189;
tegutsenud alates 2011. aastast;
kontaktisik: Mart Vanags, telefon: 5023853; e-post: martvanags@gmail.com.

 

MTÜ Karula Naisselts
Tegeletakse põhikirja alusel seltsi liikmete vaba aja sisustamise ja oskuste täiendamisega käsitöö ja kodumajanduse alal. Omavalmistatud käsitööd on tutvustatud erinevatel näitustel ja müüdud laatadel, messidel, käsitöölaatadel. Viimastel aastatel telgedel kudumid – kaltsuvaibad, linasest ja villasest materjalist esemed. Rahvusliku käsitöö traditsioonide taastamine hõlmab ka rahvariiete valmistamist.
Registrikood: 80120818;
tegutsenud alates 1994. aastast;
kontaktisikud: Eha Kotov, telefon: 5344 6407; e-post: eha.kotov@gmail.com; Õnneke Hermaste, telefon 5309 0670.

 

MTÜ Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Karula Kogudus
Registrikood: 80210993;
tegutsenud alates 2004. aastast;
kontaktisik: Enno Tanilas, telefon: 529 6516; e-post: enno.tanilas@eelk.ee.

 

MTÜ Spordiklubi Karula
Spordielu ja ürituste eestvedamine ja korraldamine.
Lüllemäe küla, 68116, Valga vald, Valga maakond; 
kontakt: Toomas Pai, telefon: 5818 0699, e-post: toomas.pai@gmail.com
 
 
MTÜ Orienteerumisklubi Juku-Peedu
Looduses orienteerumine kaardi ja kompassi abil eelkõige Karula piirkonnas.
Registrikood: 82262257;
asutatud: 16.12.2007;
kontaktisik: Toivo Kotov, telefon: 5845 5651, e-post: toivokotov@hot.ee.
 

 

MTÜ Karula Hoiu Ühing
Ähijärve küla, Antsla vald, 66420, Võrumaa; 
kontakt: Mats Meriste, e-post: kiri@khy.ee.  

 

MTÜ Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus
Kontakt: Valev Sisov, telefon: 526 9020; koduleht: www.karulatsk.ee.

 

MTÜ Karula Muinsuskaitse Selts
Selts ühendab ajaloost huvitatud isikuid. Sõna ja teoga taotletakse kultuuri järjepidevuse hoidmist, rahva ajaloomälu säilitamist ning eesti rahva ajalooliselt kujunenud väärtushinnanguile vastava inim- ja kultuurisõbraliku elukeskkonna taastamist. Teeb muinsuskaitsealast selgitustööd, aitab kaasa mälestiste hooldamisele ja ennistamisele, kogub ja säilitab rahvapärimusi ning mälestusi, annab välja muinsuskaitsealaseid trükiseid. Korraldab kokkutulekuid, näitusi, muinsuskaitsepäevi ja mälestiste ning mälestusväärsete paikade tähistamist, ajalooliste isikute ja sündmuste mälestamist.
Registrikood: 80087305;
tegutsenud alates 1989. aastast;
kontaktisik: Vaike-Hele Puudersell, telefon: 521 6386, e-post: vaike.puudersell@mail.ee;
aadress: Lüllemäe küla, Valga vald, 68116, Valgamaa.

 

MTÜ Heategevusühistu Antva
Tegeleme pärimuskultuuri tutvustamisega läbi erinevate kursuste, erilist tähelepanu pööratakse käsitööd tutvustavate õpitubade läbiviimisele igas vanuses käsitööst huvitatud isikutele, korraldatakse toimetulekuraskustega perede lastele käsitöö õpitubasid, muinasjutupäevi jne. Ise hetkel koolitusi ei vaja. Projektid rahastatakse omafinantseeringuga.

Registrikood: 80012715;
tegutsenud alates 18.07.1997;
kontaktisik: Taavi Luik, telefon: 566 8873.

 

MTÜ Karula Vabatahtlik Tuletõrjeselts
MTÜ Karula Vabatahtlik Tuletõrjeselts loodi aastal 2009. Oleme Päästeameti ametlik lepingupartner ja Eesti Päästeliidu liige, tehes nendega tihedat koostööd. Aastaringselt ja 24h ööpäevas on koduvalves 2 meest, kes on valmis reageerima päästesündmusele. Seltsile kuulub kolm päästeautot, millega osutatakse erinevaid päästeteenuseid. Meie piirkond on Karula depoost 25 km raadiuses. Oleme Valga valla ainuke vabatahtlik tuletõrjeselts. 2017 aastal reageeriti 55 sündmusele. Alates 2017 aastast tegelevad Karula vabatahtlikud päästjad senisest palju rohkem ohutusalase ennetustööga. Osaletakse erinevate ürituste korraldamisel (lahtiste uste ning infopäevad, Karula külapäev, kevadised koristustalgud), viiakse läbi kodukülastusi, panustatakse erinevate spordiürituste korraldamisesse, kus vajatakse vett või abi, rajatakse lastele liuväljasid jne. Eesmärgiks on muuta meie koduvald turvalisemaks.  "Jumala auks, ligimese kaitseks!"

Kontaktisik: Veiko Pormeister, telefon: 528 7277; e-post: veiko.pormeister@gmail.com.

 

Seltsing Riisali Külaselts
Seltsing Riisali Külaselts on loodud 9. märtsil 2012. Seltsingu eesmärgiks on edendada külaelu, parandada inimsuhteid, säilitada rahvuskultuuri ja suunata inimeste tähelepanu heakorrale. Seltsingu liikmed tegutsevad vabatahtlikkuse põhimõttel. Seltsing kuulub samuti Eesti Külaliikumine Kodukant liikmeks.    Riisali piirkonnale annavad oma näo ja hinge külainimesed ise oma ettevõtmistega ja positiivsusega midagi ise ära teha. See on üks oluline asi, mis kasvatab ühtsustunnet ja loob head võimalused elada kohas, kus sinust hoolitakse, sind märgatakse ja vajadusel abistatakse. See on see, mis hoiab külal hinge sees ja laseb ka edasi areneda.   Seltsingu esimesteks ettevõtmisteks olid koristustalgute läbiviimine ja jaanipäeva korraldamine Riisalis.  Koostööd sooviks tõhustada vallavalitsuse ja vallavolikogu liikmetega, teiste külade, ettevõtjate ja MTÜ-ga, leidmaks võimalusi ja lahendusi küla eluolu paremaks muutmiseks. Kuna seltsingul puuduvad rahalised vahendid, siis meil oleks pakkuda tahte, ande ja jõu investeerimist ühistesse ettevõtmistesse.

Kontaktisik: Tiina Lall, telefon: 5561 5300; e-post: riisalikulaselts@gmail.com; koduleht: www.riisali.blogspot.com.

 

Seltsing Koobassaare Külaselts
Korraldame ühiseid jaanipäevi. Külal olemas telk, pikendusjuhe ja pingid ürituste korraldamiseks.

Kontaktisik: Rein Kukk, telefon: 517 4904.