16.05.23

Eesmärk

Laatre külaplatsile on rajatud mänguväljak, mis pakub erinevas vanuses lastele ja täiskasvanutele kaasaegseid vabaajaveetmise võimalusi. Projekti toel on Laatre elukeskkond muutunud atraktiivsemaks, loodud on uued tegevusvõimalused, kus lapsed ja noored saavad turvaliselt ja aktiivselt aega veeta ning täiskasvanud kohtuda. Rajatud mänguväljak on uueks kohtumispaigaks väikestele ja suurtele, mis omakorda on loonud võimaluse kogukonna lõimumiseks ning muudab kogukonna elujõulisemaks.

 

Tegevused

Rajatav mänguväljak sisaldab portatiivseid jalgpalliväravaid, erinevaid kiikesid, püramiid-karusselli, väikest välibatuuti, mängumaja, mängulinnakut ning kettagolfi korvi. Mänguväljakule paigutatakse ka kaks pinki ning prügikast.

 

Tulemused

Projekti toel on Laatre elukeskkond muutunud atraktiivsemaks.

 

Projekti rahastajad ja eelarve

Projekti kogumaksumus on 27 771,45 eurot, sealhulgas Leader meetme toetus on

24 994,29 eurot. Investeeringut on toetatud EAFRD MAK 2014–2020 Leader-meetme raames ja Valgamaa Partnerluskogu poolt. Omafinantseeringu tagab Valga Vallavalitsus.

 

Projekti algus: 12.04.2023

Projekti kestus: kuni kaks aastat

 

Projektiga tegelevad:

Marika Muru – kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist

Kristiina Ersto – projektijuht

Автор: ELISABETH TÕNISSON