03.04.24

 

Projekt nr RE.2.01.23-0795

LÜLLEMÄE PÕHIKOOLI VEE- JA KÜTTESÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE

Toetusmeede: Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede (Riigihalduse ministri 07.05.2019. a määrus nr 25)

Taotlusvoor: 2023 - Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede - 14.04.2023-19.10.2023

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus (taotluse rahuldamise otsus 13.03.2024 nr 11.2-28/24/191)

Projekti lühikokkuvõte: Lüllemäe Põhikoolis on rekonstrueeritud vee- ja küttesüsteemid, mille tulemusel on paranenud haridusasutuse mikrokliima ning tagatud säästlik kuluefektiivsus.

Projekti periood: 29.02.2024- 19.10.2025

Projekti eelarve:

Abikõlblik kogumaksumus (EUR): 208 000,00

Toetus 75% (EUR):                             156 000,00

Omafinantseering 25% (EUR):         52 000,00

Projektiga tegelevad töötajad Valga vallas:

Ettevõtlus- ja arenguspetsialist  Mare Raid, e-post: mare.raid@valga.ee
Ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre, e-post: urmas.moldre@valga.ee
Ehitusjärelevalve spetsialist Iivika Voode, iivika.voode@valga.ee
Kaasatud:
Lüllemäe põhikooli direktor Mart Kase, tel 53 083 117, mart.kase@karula.edu.ee