Muud toimingud ja dokumendid

 

Valga Vallavalitsuses on võimalik taotleda perekonnasündmuse tõendi väljastamist, andmeid ja dokumente perekonnasündmuste kohta, kanda registrisse välismaal toimunud perekonnasündmusi, taotleda isikukoodi, kontrollida ja parandada rahvastikuregistri andmeid ning taotleda andmete väljastamist rahvastikuregistrist.

Perekonnasündmuste tõendi väljastamine

Perekonnaseisutoimingut tõendavad andmed rahvastikuregistris või nende andmete alusel väljastatud väljavõte. Isiku enda päringu abil on eelnevalt võimalik kontrollida, millised andmed ja dokumendid on juba registrisse sisestatud. Perekonnasündmuse tõendi väljastamise teenus võimaldab tellida paberile trükitud tõendi, millel on ametniku allkiri ja pitser. Tellida saab oma sünnitõendit, abielutõendit, abielulahutuse tõendit, aga ka oma lapse või abikaasa surmatõendit või lapse sünnitõendit. Sünni ja surma registreerimisel ning abielu ja lahutuse kinnitamisel väljastatakse avaldaja soovil esmane tõend tasuta.

Kui isik soovib oma perekonnaseisuandmete tõendamiseks väljavõtet pärast sündmuse registreerimist, väljastatakse talle tasu eest korduv tõend kohalikust omavalitsusest või Eesti konsulaarasutusest välisriigis.

Tõendi taotlemine Valga vallavalitsuse kaudu

Perekonnasündmuse tõendi saamiseks tuleb esitada vastav avaldus Valga Vallavalitsusele. Avalduse võib esitada elektrooniliselt, saata postiga või tulla Valga Vallavalitsusse kohale. Esitades avaldust vallavalitsuses palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.

 

Täidetud ja (digi)allkirjastatud avaldus palume saata aadressil Puiestee 8 68203 Valga linn või
e-postile: valga@valga.ee
 

Andmeid ja dokumente perekonnasündmuste kohta saab taotleda:

Rahvusarhiivist on võimalik saada andmeid ja dokumente perekonnasündmuste kohta enne 01.07.1926. Rahvusarhiivi virtuaalne uurimissaal VAU koondab kõiki perekonnasündmustega seotud andmebaase.

 

Välisriigis koostatud perekonnasündmuse dokumendi registrisse kandmine

Välisriigi koostatud perekonnaseisudokument tuleb registrisse kandmiseks esitada Valga vallavalitsusele. Esitatav dokument peab olema vajadusel legaliseeritud või apostille'ga kinnitatud. Täpsem info legaliseerimise ja apostille'ga kinnitamise kohta: Konsulaarteenused. Registrisse kandmiseks on vajalik isiklik kohaletulek. Kaasa võtta rahvastikuregistrisse kantav välisriigi dokument ning Isikut tõendav dokument.

Riigilõivud:

 • esmakordse sünni-, surma-, abielu- ja abielulahutuse tõendi väljastamisel - tasuta;
 • korduva sünni-, surma-, abielu-, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi ja soo muutmise tõendi väljastamine  - 10 eurot;
 • abieluvõimetõendi väljastamine - 10 eurot;
 • mitmekeelse standardvormi ja sellele lisatava perekonnasündmuse korduva tõendi väljastamine - 20 eurot;
 • rahvastikuregistri andmete väljastamine isikule tema enda, alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa andmete kohta - 10 eurot;
 • praeguse elukoha andmete väljastamine isikule tema enda, alaealiste laste ja eestkostetavate kohta – elukohajärgses kohalikus omavalitsuses tasuta, maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses 10 eurot;
 • ruumi omanikule temale kuuluvasse ruumi elukoha registreerinud isikute andmete väljastamine – ruumi asukohajärgses kohalikus omavalitsuses tasuta, maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses 10 eurot;
 • rahvastikuregistri andmete väljastamine õigustatud huvi korral - 15 eurot taotluse läbivaatamise eest ühe isiku andmete kohta.

Riigilõiv peab olema tasutud väljastava asutuse viitenumbrile enne avalduse saatmist.

 

Tasumine:
Saaja: Rahandusministeerium

 • Swedbank EE932200221023778606
 • SEB pank EE891010220034796011
 • Luminor Bank EE701700017001577198
 • LHV Pank EE777700771003813400


Viitenumber: 10294002000147. Makse selgitusse tuleks kirjutada teenuse/toimingu nimetus. Riigilõivu on võimalik tasuda ka sularahas Valga Vallavalitsuses. 

 

Andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral
• Õigustatud huvi korral on füüsilistel kui juriidilistel eraisikutel võimalus saada põhjendatud taotluse alusel teavet teise isiku rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta juhul, kui isik ei ole kehtestanud oma andmetele juurdepääsupiirangut. 
• Rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu saamiseks tuleb esitada taotlus rahvastikuregistri andmete menetlemise infosüsteemis

 

Isikukoodi taotlemine välisriigi kodanikule
• Isikukoodi taotlemiseks peab isiklikult kohale tulema
Isikukoodi taotlus 

 

 


Rahvastikuregistri väljavõtte taotlemine Valga Vallavalitsuse kaudu 
Väljavõtte saamiseks tuleb esitada Valga Vallavalitsusele vastav avaldus.  NB! Alates 01.01.2023 tuleb andmete väljastamise eest tasuda riigilõivu 10 eurot
 Avaldus rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks (elektrooniliselt täidetav)
 Avaldus rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks (prinditav)