Pakendkonteinerite asukohad

Valga vald on võtnud vastu jäätmehoolduseeskirja, mille eesmärgiks on säilitada Valga vallas puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid ning soodustada jäätmete taaskasutamist. Jäätmete sorteerimine on kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele kohustuslik!

Valga valda on paigutatud avalikud pakendikonteinerid, kuhu inimesed saavad viia oma eelnevalt sorteeritud jäätmeid. Seega kogu pakendid eraldi ja vii selleks ette nähtud pakendi konteinerisse!

Paberi ja papi konteiner (sinine)- Konteinerisse sobivad paberi ning papi jäätmeid (nt: pappkastid/karbid, jõupaber, puhtad paberpakendid, ajalehed, raamatud paberkotid jms)

Klaaspakendi konteiner (roheline)- Konteinerisse sobivad värvitust ning värvilisest klaasist pudelid/purgid ja muu puhas klaaspakend. Kui klaaspakendi konteinerit eraldi ei ole, tuleb klaaspakend panna segapakendi konteinerisse.

Segapakendi konteiner (kollane)- Segapakendi konteinerisse sobivad plastpakend (nt: jogurtitopsid, võikarbid, ketšupipudelid jms). Samuti plastiknõud/karbid ning metallpakend (nt. toidu ja joogipakendi metallkaaned, korgi konservikarbid.

Valga linna riidekonteinerid

Valga linna on paigaldatud riidekonteinerid. Konteineritesse saavad Valga valla elanikud tuua oma kodus kasutult seisma jäänud puhtaid ja terveid riideid, jalatseid, kotte ja aksessuaare ning mänguasju.

Tuletame meelde, et konteineritesse saavad Valga valla elanikud tuua oma kodus kasutult seisma jäänud puhtaid ja terveid riideid, jalatseid, kotte ja aksessuaare ning mänguasju.

Palume viia konteineritesse vaid selliseid asju, mis on sobilikud taaskasutuseks, st mõelge, kui keegi teile neid pakuks ja te neid vajate, siis kas see seisukord on selline, et neid asju saaks kasutada vastavalt eesmärgile. Riidekonteineritesse on keelatud tuua jäätmeid. Palume konteinereid kasutada sihtotstarbeliselt, et suunata võimalikult palju materjale taaskasutusse ning tagada teenuse järjepidev toimimine.  Palume panna asjad konteinerisse kinnises kotis, see aitab vältida nende määrdumist konteineri tühjendamisel.

Riidekonteinerid asuvad Valga linnas järgmistes kohtades:

  • Selveri taaraautomaadi juures (Raja 5)
  • Siili Konsumi juures (A. Neulandi 2)
  • Tootsi Tasku juures (Vabaduse 2/4)

 

Uuskasutuskeskus sordib kõik asjad ning suunab seejärel heas korras esemed uuesti ringlusse oma kaupluste ja koostööpartnerite kaudu.

Juhul kui riidekonteinerid on täitunud, siis palume sellest teada anda telefoniumbril 5678 7911 või saata teade e-posti aadressile: valga@valga.ee.

Ehitus- ja lammutusjäätmed, elektroonika, haljastusjäätmed ei sobi eelpoolnimetatud konteineritesse. Segaolmejäätmed (st jäätmed, mis ei sobi taaskasutusse) tuleb panna oma olmejäätmete konteinerisse. Segaolmejäätmed on näiteks määrdunud ja katkised riided, jalanõud, pehmed laste mänguasjad, toidujäätmetena tekkivad suured kondid, toidulisandid ja vitamiinid, kosmeetika, mähkmed, kassiliiv, CD-plaadid, tühjad/katkised pastapliiatsid, hõõgniidiga lambipirnid, jahtunud tuhk jms.

Pakendikonteinereid haldavad Valga vallas:

  • MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO): Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn Tel 640 32 40 e-post: eto@eto.ee
  • Tootjavastutusorganisatsioon OÜ: Lõõtsa 6, 11415 Tallinn, Tel 681 1481 e-post: info@tvo.ee
  • MTÜ Eesti Pakendiringlus: Lao tn 5, Maardu 74114 Harjumaa, Tel 633 9240 e-post: info@pakendiringlus.ee

Valga Vallavalitsus on koostanud kaardirakenduse, mis annab ülevaate avalike pakendikogumismahutite paiknemisest Valga vallas. See võimaldab otsida kiirelt endale lähimat pakendikonteinerit. Kaardirakendusega saab tutvuda siin.

 

Valdkonnaga tegelevad töötajad

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Keskkonnaspetsialist

 

766 9900

valga@valga.ee

Kabinet 209