KIK toetas Valga vallas Koikküla kuivati, Vilaski raketišahtide ning Valga linnas Metsa tn 28 garaažide lammutamist

Projekti raames likvideeriti nõuetekohaselt maastikupilti rikkuvad ja eluohtlikud endised põllumajandus- ja  militaarehitised, käideldi tekkinud jäätmed.

Projekti toetati SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2018. aasta Keskkonnaprogrammist ringmajanduse maastikupilti kahjustavate ehitiste likvideerimise alamprogrammist.

Koikküla kuivatiga oli tegemist endise põllumajandushoonega, mis on aastaid seisnud kasutuseta ning muutunud ohtlikuks varemeks. Valga vallas Tinu külas reformimata riigimaal asusid endise Nõukogude sõjaväebaasi maa-alune laskekompleks kahe umbes 30 meetri sügavuse raketišahtiga. Šahtid olid pealt avatud ning ohtlikud. Valga linnas reformimata riigimaal Metsa tn 28 aadressil asusid endised sõjaväe garaažid. Kunagistest hoonetest oli püsti ainult varemed.

Projekti kogumaksumus: 78 920 eurot, millest 78 440 eurot moodustas SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus.

Projekti periood: 01.10.2018-01.09.2019.