Lapse sünd

Lapse sünd tuleb registreerida kuu aja jooksul lapse sünnist. Sünni võib registreerida Rahvastikuregistri veebilehel või esitada vastav avaldus Valga vallavalitsusele.

Sünni registreerimine Valga vallavalitsuses

Sünni registreerimise avalduse võib esitada lapse seaduslik esindaja ehk vanem või eestkostja. Kui lapse vanemad on omavahel abielus, võib sündi registreerima tulla neist ainult üks. Sellisel juhul on vajalik kaasa võtta teise vanema kirjalik avaldus lapse nime kohta. Omavahel abielus mitteolevad vanemad peavad avalduse esitama koos kohapeal (Valga vallavalitsuses või teeninduskeskuses).

Riigilõivud
- Sünni registreerimine - tasuta
- Esmakordne sünnitõend - tasuta
- Korduv sünnitõend - 10 eurot.

Sünni registreerimine

Sünni registreerimine ja nime valik (eesti.ee) https://www.eesti.ee/et/perekond/
Sünni registreerimise avaldus https://www.rahvastikuregister.ee/

Sünnitoetus

Sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul. Toetuse suuruseks on 430 eurot, mis makstakse välja kolmes osas: lapse sünni järel 230 eurot, lapse 1 aasta ja kuue kuuseks saamisel 100 eurot ja lapse 3-aastaseks saamisel 100 eurot Toetust saab taotleda üks vanematest, kelle elukoht on registreeritud Valga vallas. Samuti peab lapse esimene elukoht sünnijärgselt olema registreeritud Valga vallas. Toetuse 2. ja 3. osa saamiseks peab lapse ja ühe vanema elukoht olema katkematult registreeritud Valga vallas. Toetus vormistatakse Valga Vallavalitsuse sotsiaaltööteenistuses, kuhu on vaja esitada avaldus koos lapsevanema ja lapse andmete ja pangakonto numbriga.

Avalduse saab kirjutada kohapeal, saata posti teel või elektrooniliselt. Sünnitoetuse iga osa saamiseks peab esitama uue avalduse, et oleks tagatud andmete õigsus ja vanema tahe. 

Sünnitoetuse avaldus

Esita e-taotlus

Vajalikud dokumendid:
- vanema(te) isikut tõendavad dokumendid.

- abieludokument, kui see ei ole kantud rahvastikuregistrisse.

Seotud dokumendid

- Sünni registreerimise avaldus (pdf)
- Põlvnemise välistamise avaldus (pdf)
- Isaduse omaksvõtu avaldus pärast sünni registreerimist (pdf)