Teede ja tänavate korrashoid

 

Piirkondade hooldusspetsialistid:

Õru piirkond - välitööde juht Andres Saarep, tel 513 7845

Tõlliste piirkond - hooldusspetsialist Vallo Virnas, tel 5306 8933

Karula ja Taheva piirkonnad - välitööde juht Margus Viks, tel 5388 3601

Talihoolde teostajad piirkondade kaupa

 • Õru piirkond - Rein Rosenberg Vastse Mustakese talu, tel 508 3056

 • Sooru-Jaanikese-Paju - piirkond OÜ Edmest EDM, tel 5668 7344

 • Tsirguliina piirkond - OÜ Männimetsa talu, tel 5562 6130

 • Laatre piirkond - OÜ Männimetsa talu, tel 5562 6130                        

 • Tagula-Korijärve piirkond - Rimmi Põllumajandusühistu,  tel 518 8526

 • Iigaste-Muhkva piirkond - OÜ Männimetsa talu, tel 5562 6130

 • Vilaski piirkond - OÜ Männimetsa talu, tel 5562 6130

 • Lüllemäe piirkond - AS VALMAP GRUPP, tel 511 9083                                                        

 • Lüllemäe kergliiklustee - AS VALMAP GRUPP, tel 511 9083

 • Koobassaare-Rebasemõisa piirkond - Silver Visnapuu Alakonnu Talu,  tel 528 3135

 • Karula piirkond - AS VALMAP GRUPP, tel 511 9083

 • Pugritsa piirkond - Ratsimäe OÜ, tel 522 5443   

 • Kaagjärve-Raavitsa piirkond - Ratsimäe OÜ, tel 522 5443 

 • Taheva piirkond - Tulundusühistu Hargla Seemneühistu, tel 5324 4372       

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

Liiklus- ja teedespetsialist Toomas Klein, tel 502 1670, e-post toomas.klein@valga.ee