Tõlliste piirkonna elanikele uute sportlike vaba aja veetmise võimaluste loomine

 

Tõlliste piirkonna elanikele uute sportlike vaba aja veetmise võimaluste loomine ja
mitmekesistamine

Projekti eesmärk: Soetatud seadmete ja vahendite tulemusel on endises Tõlliste valla piirkonnas loodud uued sportlikud tegevusvõimlaused ja mitmekesistatud olemasolevaid.

Luuakse uued ja kvaliteetsemad võimalused aktiivseks tegevuseks ning tervist edendavaks vaba aja veetmiseks.

Projekti käigus soetatakse ja paigaldatakse Tsirguliina Keskkooli hoone ruumidesse avalikuks kasutamiseks järgnevad seadmed ja vahendid:

1) jõusaaliseadmed;
2) lauatennise lauad koos vastava varustusega;

3) tennisemänguks vajalik inventar; 

4) peegelsein;

5) kõlarid.

Projekti algus: 18.05.2018

Projekti kestus: kaks aastat

Projekt sai positiivse otsuse Valgamaa Partnerluskogu meetmest „Kogukonnad ja noored-kogukonnaalgatused oma elukeskkonna parandamiseks". Projekti rahastab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Leader meetme vahenditest.