Valga lasteaed Walko kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja ametikohale

Avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad saata/esitada hiljemalt 17.07.2020 aadressil Sepa 12, Valga, 68203, Valga vald või walko@walko.ee.

Tööle asumine august 2020.

Kontaktisik Riina Vähi +372 5335 8559

 

Valga Vallavalitsus pakub tööd koristajale

Koristaja põhiülesandeks on Puiestee 8 hoone töö- ja abiruumide koristus- ja puhastustööde teostamine.

Tööülesanded:

 • pühib kuiva lapiga tolmu niiskust kartvatelt esemetelt;
 • pühib niiske lapiga tolmu mööblilt, aknalaudadelt ja esemetelt, mis ei karda niikust;
 • peseb ruumide ja koridoride põrandad, puhastab ruumides olevad vaibad tolmuimejaga;
 • peseb pesemisvahendiga tualettruumid, valamud ja WC potid;
 • tühjendab prügikastid ja paberkorvid;
 • vähemalt kord kvartalis puhastab laearmatuurid ja peseb uksed ning seinte määrdunud kohad;
 • vähemalt kaks korda aastas (kevadel ja sügisel) peseb aknad ja viib läbi suurpuhastuse;
 • hoiab kõik töövahendid ja puhastusvahendid eraldi ruumis.

Nõuded kandidaadile:

 • töökogemus sarnasel töökohal vähemalt 1 aasta;
 • vähemalt põhiharidus.

Lisainfo: Töö asukohaks on Puiestee 8, Valga linn, Valga vald, 68203 Valga maakond. Tööaeg: täistööaeg. Töötasu 584 eurot.

Täiendav informatsioon: majandushalduse spetsialist Janek Rennu, 766 9956, e-post janek.rennu@valga.ee.

Kandideerimisavaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendavad dokumendid palume saata hiljemalt 14.07.2020 e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.

 

Valga Kaugõppegümnaasium otsib infojuhti

Valga Kaugõppegümnaasium otsib oma meeskonda alates 28.08.2020 a 0,25 ametikohaga infojuhti.

Kandideerimiseks saata avaldus, CV ja haridusttõendava dokumendi koopia e-posti aadressil kool@vkog.edu.ee 24.augustiks 2020.a.

Täiendavate küsimuste korral helistada 5300 8292 või 7641 594.

 

Valga vallavalitsus kuulutab välja Tsirguliina Kooli direktori avaliku konkursi 1. augustist 2020 vabaneva ametikoha täitmiseks

Tsirguliina kool on sajakonna õpilasega tegus maakool, mis alates 1. septembrist 2020 alustab tegevust lasteaed-põhikoolina.

Ametiülesanded: Kooli õppe-kasvatustöö korraldamine ning majandus- ja finantstegevuse juhtimine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid;
 • juhtimispädevus organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;
 • vähemalt kolmeaastane juhtimiskogemus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 • koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsimis- ja planeerimisvõimelisus.

Kasuks tuleb kogemus projektide kirjutamisel.

Pakume:

 • huvitavat ja vaheldusrikast tööd arenevas asutuses;
 • enesetäiendamise ja –teostuse võimalusi.

Lisainformatsioon:  asevallavanem Karl Kirt, tel 5361 2978, e-post karl.kirt@valga.ee.

Sooviavaldus, elulookirjeldus, essee teemal „Tsirguliina Kooli arengusuunad ja juhtimispõhimõtted" ning nõuete täitmist tõendavad dokumendid või nende ärakirjad palume saata 6. juuliks e-posti aadressile heldi.kaares@valga.ee või Puiestee 8, 68203 Valga.

 

Lasteaed Buratino kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja ametikohale

Avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 12.06.2020 aadressil Lai 6a, 68203 VALGA või  buratino@buratino.edu.ee

Kontaktisikud: Merle Kaar ja Maike Allik

Telefon: 53454971; 5279688

Tööle asumise aeg: september 2020.

 

Valga Vallavalitsus võtab tööle lastekaitsespetsialisti

Ametiülesanded:

 • laste õiguste ja huvide kaitsmine;
 • abivajajate (alaealiste ning nende vanemate ja eestkostjate) nõustamine nende sotsiaalsetest õigustest ja abistamise võimalustest;
 • juhtumipõhise töö kavandamine ja korraldamine peredega, pere võrgustikku kuuluvate isikute kaasamine;
 • vanemliku hoolitsuseta alaealiste elu korraldamine;
 • lastele ja peredele toimetulekuks vajalike sotsiaalteenuste korraldamine;
 • koostöö tervishoiu-, haridus- ja hoolekandeasutustega, omavalitsustega ja era- ning  ühiskondlike organisatsioonidega.

Ootused kandidaadile:

 • sotsiaaltöö- või sellele lähedase eriala (sotsiaalpedagoogika, pedagoogika, vms) alane kõrgharidus või selle omandamine;
 • valmisolek kahe aasta jooksul peale tööle asumist omandada sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele;
 • sotsiaal- ja lastekaitse valdkonna õigusaktide tundmine;
 • hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas; vene keele oskus suhtlustasandil;
 • hea pingetaluvus, ärakuulamis-, suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;
 • empaatilisus, kohusetunne ja korrektsus;
 • kandidaadile annab eelise kogemus lastega töötamise alal.

Tööleasumise aeg:

 • juuni 2020.

Omalt poolt pakume

 • tänapäevaseid töötingimusi, töökoht asub renoveeritud teenuskeskuse majas;
 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust;
 • häid võimalusi tervisliku ja sportliku eluviisi harrastamiseks;
 • vajadusel tööandja eluruumi;
 • töötasu 1150 eurot, põhipuhkust 35 kalendripäeva;
 • ametiauto kasutamise võimalust tööülesannete täitmisel.

Lisainformatsioon: sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre, tel 5340 2123, e-post jyri.kore@valga.ee.

Sooviavaldus, motivatsioonikiri, elulookirjeldus töö- ja/või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja muud dokumendid, mida kandidaat peab kandideerimiseks oluliseks, palume saata 10. juuniks 2020 e-posti aadressile heldi.kaares@valga.ee või Puiestee 8, 68203 Valga.

 

Valga Kaugõppegümnaasium otsib oma meeskonda alates 1. septembrist 2020

Eesti keele ja kirjanduse õpetajat -1,0 ametikohta

Eesti keele ja kirjanduse õpetajat - osalise koormusega

Inimese- ja karjääriõpetuse õpetajat - osalise koormusega

Füüsikaõpetajat - osalise koormusega

Kandideerimiseks saata avaldus, CV ja haridusttõendava dokumendi koopia e-posti aadressil kool@vkog.edu.ee või tuua aadressile Uus 35 Valga linn 11. juuniks 2020.a.

Täiendavate küsimuste korral helistada 5300 8292 või 7641 594.

 

Valga lasteaed Kaseke kuulutab välja konkursi rühmaõpetaja  ametikohale (lapsehoolduspuhkuse ajaks)

Avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 12.06.2020 aadressil Kase 6, 68207 Valga või maila.rajamets@kaseke.valga.ee

Kontaktisik: Maila Rajamets

Telefon: 5885 9756

 

Valga Põhikool pakub tööd eesti keele ja kirjanduse ning matemaatikaõpetajale

Kui Sinu soov on olla tark sõber noorele õppijale, avades tema parimad võimed, siis Valga Põhikool ootab Sind oma meeskonda ja päikselisse majja kandideerima:

 • eesti keele ja kirjanduse õpetajaks (1,0)
 • matemaatikaõpetajaks (1,0)

Kandidaadilt ootame:

 • erialast kõrgharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni;
 • väga head suhtlemisoskust ja pingetaluvust;
 • sõbralikkust ja rõõmsameelsust;
 • usaldusväärsust ja algatusvõimet;
 • otsustus-, koostöö- ja analüüsivõimet;
 • avatust uuendustele;
 • head arvutikasutamise oskust;
 • soovi panustada kooli arengusse.

Omalt poolt pakume:

 • töötamisvõimalust kõige päikselisemas koolis - Valga Põhikoolis;
 • enesearengu- ja eneseteostusvõimalusi;
 • osalemist Õnnelik Õpetaja Programmis;
 • sisseelamisaastat;
 • võimalust loovalt panustada tooniandva kooli arendamisse;
 • uuendusmeelset ja sõbralikku meeskonda;
 • meeldivat töökeskkonda, paindlikku tööaega, ujulakompleksi kasutamise võimalust.
 • Väärtustame töötaja isiklikku elu, õppivat õpetajat, ühtekuuluvust, tähtpäevi.

Kui leiad, et oled sobiv kandidaat, siis ootame Sinu elulookirjeldust koos motivatsioonikirja ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega meiliaadressile direktor@valgapk.edu.ee.

Kandideerimise tähtaeg on 5.06.2020.

Tööle asumise aeg on 25.08.2020.

Kui Sul on küsimusi, oled tervitatud ühendust võtma! Hannely Luik-Stogov, Hannely.LuikStogov@valgapk.edu.ee, 5883 7042.