Valga Muuseum pakub tööd võimekale haridus- ja projektijuhile

Eeldame:

* kõrgharidust, eelistavalt pedagoogika, noorsootöö või huvijuht-loovtegevuse õpetajaerialal;
* üldteadmisi pärimuskultuurist ja ajaloost ning huvi muuseumitöö vastu;
* loovust, ettevõtlikkust, algatus- ja innustamisvõimet uute lahenduste väljatöötamisel;
* kohusetundlikkust ja usaldusväärsust;
* laste ja noortega töötamise kogemust;
* eesti keel valdamist kõrgtasemel;
* inglise keele valdamist kõnes ja kirjas;
* vene keele valdamist kõnes;
* väga head suhtlemis-, läbirääkimis- ja koostööoskust;
* projektide algatamise, kirjutamise ja juhtimise võimekust;
* tööülesannete täitmiseks vajalike  arvutiprogrammide kasutamise oskust.

Peamised ülesanded:

* muuseumi haridusprogrammide, pedagoogiliste ürituste ja muude sündmuste algatamine, ettevalmistamine, läbiviimine ning sellega seonduvate projektide juhtimine ja aruandlus;
* õppematerjalide koostamine ja ettevalmistamine (esitlused, töölehed, esemelised materjalid, töötubade materjalid jms);
* koostöövõrgustiku kujundamine ning partnerite kaasamine Valga Muuseumi haridustegevusse ja muudesse sündmustesse;
* muuseumi tegevusi kajastava info edastamine erinevate infokanalite kaudu (meedia, kultuurikalendrid, kodulehed, FB jmt).

Muuseum pakub:

* huvitavat ja vaheldusrikast tööd;
* meeldivat ja ühtehoidvat kollektiivi;
* kaasaegset ja loomingulist töökeskkonda;
* koolitus- ja arenguvõimalusi;
* puhkust 35 kalendripäeva.

Lisainfo

Kandideerimiseks palume hiljemalt 13. aprill 2020 saata aadressile muuseum@valgamuuseum.ee aadressile järgmised dokumendid:

* CV;

* motivatsioonikiri

Valga vallavalitsus vajab oma meeskonda kahte kalmistuvahti

Valga vallavalitsus kuulutab välja konkursi Tartu tänava ja Metsa tänava kalmistute kalmistuvahtide töökohale koormusega 0,75 kohta.

Tööülesanded:

 1. kalmistul heakorra tagamine, sealhulgas niitmine, trimmerdamine, hekkide pügamine, jäätmekäitluse jälgimine ja vajadusel sorteerimine, kalmistu inventari parandamine;
 2. abistamine matusetalituse organiseerimisel;
 3. matuseplatside üle arvestuse pidamine ja andmete esitamine kalmisturegistrisse;
 4. mahajäetud hauaplatside korrashoidmine, nende üle arvestuse pidamine ning andmete esitamine akteerimiskomisjonile.

Nõuded:

 1. keskharidus;
 2. eesti keele valdamine kõnes ja kirjas, kasuks tuleb vene keele valdamine suhtlustasandil;
 3. hea suhtlemisoskus;
 4. kohusetundlikkus.

Pakume:

 1. ametitelefoni;
 2. töötasu 438 eurot kuus.

Lisainfo:

 1. Töö asukohaks on Valga linn.
 2. Tööle asumise aeg: 15. aprill 2020.

Täiendav informatsioon: munitsipaalvara teenistuse juhtivspetsialist Pille Meriroos, telefon 766 9955, e-post pille.meriroos@valga.ee.

Sooviavaldus ja haridust tõendava dokumendi koopia palume saata hiljemalt 11.03.2020 e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.