Mittetulundusühingud ja seltsingud Valgas

MTÜ Segakoor Rõõm

Koori põhieesmärgiks on eesti koorilaulu viljelemine ja koorilaulutraditsiooni alalhoidmine. Koori tegevuse peamiseks väljundiks on esinemised Valga linna ja maakonna  üritustel ning laulu-pidudel, samuti erinevate ürituste ja kontsertide korraldamine.
Registrikood 80072976
Tegutsenud alates 1983. aastast
Dirigent Sirje Päss
Kontaktisik Tiina Tättar telefon 510 4994; e-post tiina.tattar@gmail.com
www.segakoorroom.ee

MTÜ Valga Kammerkoor

Kollektiiv on koorimuusikat viljelev ja armastav ühendus, kes hindab koorilaulu võlu üle kõige. Eelistame neid lauljad kes on õppinud muusikakoolis, kuna koori repertuaaris on palju keerukaid heliteosed ja see kergendab laulude omandamist. Koor on väikese kooseisuga kollektiiv ja seetõttu sobivad talle kõige enam varaklassikalised teosed.
Registrikood 80062558
Tegutsenud alates 1988. aastast
Dirigent Maarika Reinhold
Kontaktisik Ija Eglit telefon 5565 7996; e-post eglitija@gmail.com

 

MTÜ Ansambel „ENELAS"

Ansambli eesmärgiks on vokaalmuusika viljelemine, tegutsetakse segaansamblina. Repertuaaris klassikat, rahvalaulude töötlusi ja pop-muusika seadeid. Mittetulundusühingu all tegutseb segaansambel Spiréa.
Registrikood 80084152
Tegutsenud alates 1982. aastast
Juhendaja Reet Laanoja
Kontaktisik Rainer Kuutma telefon 504 1099; e- post rainer.kuutma@vkok.ee

 

MTÜ Ansambel Oduvantšiki

Ansambel viljeleb peale vene rahvalaulude ja tantsude esitamise ka teiste rahvuste kultuuride tutvustamisega. Kollektiiv on paljurahvuseline ja tegutsetakse erinevates koosseisudes: lauldakse nais-, mees- ja segaansamblis, solistina ja duetis, eteldakse ning tantsitakse tantsurühmas. Kollektiivi poolt korraldatud meeleolukad sündmused toovad alati kohale hulgaliselt osavõtjaid.
Registrikood 80186289
Tegutsenud alates 2003. aastast.
Juhendajad Svetlana Šabunina (laul) ja Alviina Malõševa (tants)
Kontaktisikud Liidia Apare telefon 521 5249; e-post apareliidia@mail.ru; Tatjana Kostova telefon 5348 0690.

 

MTÜ Kati Laulustuudio - hetkel tegevus peatatud, on äriregistris.

Muusikaringid on suunatud väikelastele ja eelkooliealistele lastele. Ringides lauldakse, liigutakse muusika järgi, mängitakse rütmipille ja tuntakse rõõmu muusika tegemisest. Beebide muusikaring annab hea võimaluse oma lapsega koos tegutsemiseks ning suhtlemiseks uute inimestega.
Registrikood 80316026
Tegutsenud alates 2010. aastast
Juhendaja ja kontaktisik  Kati Tamm telefon 5695 0442; e-post katistuudio@gmail.com

 

MTÜ Valga Südamesõprade Seltsi lauluansambel

Eakatele suunatud tegevuse  puhul on eesmärgiks tuua nad välja kodust, pakkuda suhtlemisvõimalust ja tegevust vastavalt nende huvidele ja kalduvustele. Pakutakse vaba
aja tegevust  läbi lauluansambli. 2013 aasta maakonna ansamblite päeval peeti lauluansamblit kuldmikrofoni vääriliseks eakate ansamblite kategoorias.
Registrikood 80155136
Tegutsenud alates 2010. aastast
Juhendaja Eeva Tammemägi.
Kontaktisik Mai Rattasep telefon 5345 0060, Pärna pst 6-1 Valga 68203

MTÜ Valga Ukraina Selts „Kalyna"

Seltsi tegevussuundadeks on ukraina kultuuri tutvustamine, säilitamine ja esitamine, kultuuri-ürituste korraldamine, töö laste ja noortega. Seltsi raames töötab laupäevakool.  Lapsed õppivad ukraina keelt – ja kirjandust, ajalugu, kultuuri, rahvuslikku käsitööd. Meil on loodud ka laste ja noorte  folkloori ansambel. Ansambli repertuaar on ukraina rahva ja kaasaegsed laulud.
Registrikood 80294530
Tegutsenud alates 2009. aastast
Juhendaja ja kontaktisik Ruslana Dovha telefon 5347 0613; e-post dovha.ruslana@gmail.com

MTÜ Piirilinna Bigbänd

Bigbändi eesmärk on instrumentaalmuusika viljelemine. Bändis mängib peale Valga pillimeeste ka külalismuusikuid Tõrvast ja Tartust. Bändi esituses võib kuulda jazzi kui ka klassikalise orkestri lugusid.
Registrikood 80194320
Tegutsenud alates 2003. aastast
Dirigent Jose Page
Kontaktisik Peeter Norman telefon 518 6866; e-post peeternorm@hot.ee

 

MTÜ Pilleriin
Rõõmsameelne Pilleriin  on nooruslik, teotahteline, uudishimulik valgalastest koosnev vahva tantsurühm, kes esitab folkloorseid eesti tantse, laulumänge ja autoritantse, ühendades kõiki uudistajaid, kellel tantsusoov südames ja tantsulust jalgades. Rahvatantsurühma kuulub nais- ja segarühm.
Registrikood 80279424
Tegutsenud alates 2008. aastast
Juhendajad Inna Kallas, Airi Laine
Kontaktisik  segarühmas Tiivi Rüütel telefon 504 3097; e-post tiivi@valgapk.edu.ee ja
naisrühmas Elke Olesk, telefon 5010378 e-post elke@valgapk.edu.ee

 

MTÜ Sõsarad

Naisrahvatantsurühmas „Sõsarad" tantsivad sõbralikud, kokkuhoidvad, rõõmsameelsed ja kergejalgsed Valga linna naised. Välja on kujunenud mitmed traditsioonid: suvised tantsulaagrid, jõulud, volbriöö tähistamine. Tantsitakse folkloorseid, kaasaegseid ja omaloomingulisi rahvatantse.
Registrikood 80144641
Tegutsenud alates 1987. aastast
Juhendaja Erika Kärner
Kontaktisik Erika Kärner telefon 5344 7320; e-post erikakarner00@gmail.com

 

MTÜ Rahvatantsuselts Karikakar
Memmede rahvatantsurühm on armas seltskond, kes tunneb tantsimisest rõõmu. Mis sest, et pead on neil juba hallid, aga tantsulusti peavad nad ikka väga kalliks. Neil pole mingit kohustust koos käia, kuid lust ja rõõm on nii ehe elamus, et selle mõistmiseks peab ise olema nende hulgas.
Registrikood 80134275
Tegutsenud alates 1987. aastast
Juhendaja Hele Teras
Kontaktisik Tiiu Nukki telefon 522 0545; tiiu.nukki@gmqail.com

 

MTÜ Rahvatantsurühm Rukkilill
Segarahvatantsurühm on pidevas muutuses, algusajast tantsib rühmas vaid 5 inimest. Osa on võetud nii maakonna tantsupidudest kui ka vabariiklikest. Rühm on esindanud Valgat  ka väljaspool Eestit. "Rukkilillel" on välja kujunenud omad traditsioonidki: vastlapäeva, jõulude ja sünnipäevade tähistamine ning suviste ekskursioonide korraldamine.
"Rukkilill" on kui pere, kus ühiselt jagatakse nii rõõme kui muresid.
Registrikood 80214809
Tegutsenud alates 1986. aastast
Juhendaja Ain Veebel
Kontaktisik Tiiu Püss telefon 509 3402; e-post Tiiu.Pyss@valgapk.edu.ee

 

MTÜ EveMar

Pakutakse meeldivat vabaaja veetmise võimalust ja tervislikku liikumist läbi linetantsu tantsimise. Linetants sobib igale vanusele, nii meestele kui naistele ja ka lastele. Tantse on erinevates raskusastmetes ja paljudes erinevates stiilides . Kuna linetantsus pole partnerit vaja siis seda tantsu saavad ka need inimesed tantsida, kes muidu partneri puudumise tõttu tantsida ei saa. Tantsimine hoiab tervise korras.
Registrikood 80326572
Tegutsenud alates 2011. aastast
Juhendaja ja kontaktisik Eve Lahesoo telefon 523 3995; e-post ewel.lewel@gmail.com

MTÜ Valga Linna Pensionäride Liidu tantsurühm Elujõud

Tantsurühmas viljeletakse erinevaid tantsustiile, alates kantri ja linetantsust kuni rahvatantsuni. Tahame väärtustada eakate rolli ühiskonnas, näidata aktiivse ja tervisliku eluviisi võimalusi ja pakkuda kohtumis- ja suhtlusvõimalusi.
Registrikood 80201066
Tegutsenud alates 2004. aastast
Juhendaja ja kontaktisik Helga Sumero telefon 5559 3960; Lõuna tn 6 Valga 68205

 

MTÜ Stuudio JOY

Stuudiosse kuuluvad lapsed, noored ja täiskasvanud kaksiklinnadest Valgast ja Valkast, seega on stuudios tegevad kahe riigi - Eesti ja Läti elanikud. Stuudiolaste rahvuslik ja vanuseline koosseis on väga kirev- stuudio noorim liige on alles kolmene, aga vanim juba viiekümne viiene. Paljud stuudio pedagoogid on stuudio vilistlased, kes õpetavad erinevaid tantsustiile: moderni, breiki, estraadi. Stuudio solistid laulavad erinevates keeltes ja moodustavad vokaalansambleid erinevates vanusekategooriates. Stuudio õpilased on võitnud auhinnalisi kohti vabariiklikel ja rahvusvahelistel laulu- ja tantsukonkurssidel. Esinetud on Lätis, Leedus, Poolas, Venemaal, Gruusias, Soomes, Bulgaarias, USA-s. Stuudio korraldab ka ise vabariiklikke ning rahvus-
vahelisi kontserte ning festivale.
Registrikood 80051773
Tegutsenud alates 1995. aastast         
Juhendajad: Jelena Butkevits, Marina Jerjomina, Udis Racenis.
Kontaktisik Marina Jerjomina telefon 510 0838; e-post studiojoy@hot.ee
http://www.joy.ee/
http://www.youtube.com/studiojoy

 

MTÜ Kungla

MTÜ Kungla peamiseks tegevusalaks on muusikalide lavastamine. Lisaks püüab MTÜ Kungla anda oma panuse nii poistelaulu, bändimuusika kui ka teatritegevuse alalhoidmisel nii Valga linnas kui ka maakonnas. Aegajalt meeldib Kungla eestvedajatel kõditada nii taidlejate kui ka linnarahva meeli eriliste või ekstreemsete ettevõtmistega.
Registrikood 80214608
Tegutsenud alates 2004. aastast
Juhendaja Siiri Põldsaar
Kontaktisik Siiri Põldsaar telefon 5664 3961; e-post kunglasiiri@gmail.com

 

MTÜ Tasakaal

Jooga harrastamine ja elanike elukvaliteedi tõstmine läbi tervislike eluviiside tundmaõppimise.
Jooga õpetus on avatud ja universaalne Selles on midagi igaühele. Joogapraktika alustamiseks pole mingeid eeltingimusi. Inimene võib olla painduv või jäik, paks või peenike, vana või noor. Kui individuaalsed eripärad on teada, saab valida endale sobivad Jooga "vahendid".
Registrikood 80229113
Tegutsenud alates 2005. aastast.
Juhendaja ja kontaktisik Ruth Jürgens telefon 503 3096; e-post ruth.jyrgens@gmail.com

 

MTÜ Stuudio Tiina

Tiina Loomemajas korraldatakse erinevaid õpitubasid, kunstikursusi ja ühismaalimise päevi. Koos käivad kunstiharrastajad erinevas vanuses. Peamiselt tegeletakse õlimaaliga. Tegevuse eesmärgiks on tuua kokku kunstihuvilisi. On neid, kes juba maalimisega tegelenud, kui ka neid, kes esmakordselt proovima tulevad. Maalimine on hea ajaviide, rahustab meelt ja kosutab hinge, aitab märgata märkamatut. Kursusi viivad läbi oma ala tunnustatud kunstnikud.
Registrikood 80207560
Tegutsenud alates 2004. aastast
Juhendaja ja kontaktisik Tiina Saarmann telefon 516 3543; e-post tiina505@gmail.com.

 

MTÜ Valga Rockiklubi

Klubi tegeleb avalike ürituste korraldamisega, tutvustades inimestele nii Eestis  kui ka mujal maailmas tegutsevaid bände. Teeme koostööd ka teiste klubide ja MTÜ-dega. Klubis  on võimalik bändidel proove teha ja stuudios lugusid salvestada.
Registrikood 80165264
Tegutsenud alates 2002. aastast
Rockiklubi ruumes teevad proove kohalikud bändid: FTS, Dead F, I Had Dream, Red Nerve.
Kontaktisik Ivo Mannine, telefon 521 0882; e-post: ivo@rockiklubi.ee
http://www.rockiklubi.ee/

 

MTÜ Shammasa

Tutvustab ja edendab idamaist tantsu kui tantsuliiki. Korraldab säravaid üritusi, esinemisi Valga linnas, Valga maakonnas ja mujal Eestis. Tants toetab  tervislikke eluviise läbi füüsilise treeningu ning arendab graatsiat, plastikat, rütmitunnet, koordineeritud liikumist. Sobib igale vanusele, nii naistele kui ka lastele, aga ka meestele. Tantse on erinevates raskusastmetes ja erinevates stiilides. Kuna idamaises tantsus pole partnerit vaja, siis seda tantsu saavad tantsida ka need inimesed, kes muidu partneri puudumise tõttu seda teha ei saa.
Registrikood 80357294
Tegutsenud Valgas alates 2003.aastast MTÜ Samira koosseisus, 2013.aastast MTÜ Shammasa nime all.
Juhendaja ja kontaktisik Alla Korkin telefon 50 25229; e-post allakorkin@gmail.com

 

MTÜ Filmiklubi Duubel 2

Filmiklubi Duubel 2 ühendab Valga linna ja maakonna harrastusfilmihuvilisi. Tehakse harrastusfilme ja korraldatakse filmihuviliste kokkusaamisi. Harrastusfilmikultuuri edendamine Valgamaal. Mittetulundusühingu brändiürituseks on igal kevadel toimuv Eesti Muusikavideode festival.
Registrikood 80343895
Tegutsenud alates 2012. aastast.
Juhendaja ja kontaktisik Rain Aunapu telefon 5591 1750; e-post rain.aunapu@gmail.com
https://www.facebook.com/duubel2

 

MTÜ Musamõmmi laulustuudio

Muusikaringid on suunatud väikelastele ja eelkooliealistele lastele. Ringides lauldakse, liigutakse muusika järgi, mängitakse rütmipille ja tuntakse rõõmu muusika tegemisest.Beebide muusikaring annab hea võimaluse oma lapsega koos tegutsemiseks ning suhtlemiseks uute inimestega.
Registrikood 80366422
Tegutsenud alates 2014. aastast
Juhendaja ja kontaktisik Age Ruuse telefon 524 1721; e-post: ruuseage@hot.ee

 

MTÜ Jazzclub WALK

Klubi tegeleb avalike ürituste korraldamisega, kontsertidel tutvustades inimestele nii Eestis  kui ka mujal maailmas tegutsevaid jazzmuusikuid.
Registrikood 80374826
Tegutsenud alates 2014. aastast.
Kontaktisik Jaana Oberst telefon 5665 2028; e-post: jaana.oberst@gmail.com

 

MTÜ Urban Style Valga klubi

JJ-Street Tantsukool on eelkõige kaasaegse tänavatantsu ja koreograafia huvikooliks. See on Eesti esimene ja suurim tänavatantsukool, mis tegutseb üle kogu Eesti. Tantsukoolis on erineva vanusega noored. JJ-Street on tunnustatud üheks parimaks erahuvialakooliks, mis on alati suutnud kõiki oma õpilasi üllatada innovaatiliste ideedega. JJ-Street Tantsukool pakub toetavat keskkonda väärtuste kujundamiseks ning professionaalse taseme saavutamise võimalust tänavatantsus.
Registrikood 80370403
Tegutsenud alates 2014. aastast
Juhendaja ja kontaktisik Mari Venski telefon 5740 5454; e-post: mari@jjstreet.ee

 

MTÜ Liivimaa Noorteorkester

Eesti Sümfooniaorkestrite Liidu  toetusel ellu kutsutud Liivimaa Noorteorkestri  tegevuse laiem eesmärk on Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti regiooni kultuurielu rikastamine. Orkestris osalemine annab regiooni muusikakoolide orkestripillide õpilastele võimaluse saada sümfooniaorkestri kogemust ja praktikat ning loob eeldused tulevaste professionaalsete muusikute pealekasvuks. Repertuaar on väga mitmekesine, alates Lääne sümfoonilisest klassikast kuni Eesti kaasaegse popmuusikani.
Registrikood 80377475
Tegutsenud alates 2014. aastast
Dirigendid Anton Kogan ja Jose Page
Kontaktisik Ants Loos, telefon 5345 2932, ants@valgamuusikakool.ee

 

MTÜ Valga Muuseumisõprade Selts

Ajalooalaste ürituste korraldamine, pärimuskultuuri tutvustamine läbi õpitubade ja erinevate sündmuste.
Registrikood 80310482
Tegutsenud alates 2014. Aastast.
Selts aitab Valga Muuseumil koguda, säilitada, eksponeerida ja uurida kultuuripärandit ja praktilistesse tegevustesse puutuvaid esemeid.Osaleb noorte haridusprogrammides ajaloolise pärandi tutvustamisel, eakamate kodanike mälestuste kogumises, esemelise pärandi kogumises ning eksponeerimisel. Selts teeb koostööd Valga Muuseumi Genealoogia Seltsiga linna ajaloos ja kultuuriloos mõjukate isikute pärandi uurimisel, tutvustamisel ja jäädvustamisel. Osaletakse muuseumi poolt korraldatavate suurürituste korraldamises.

 

MTÜ Liivimaa Koolituskeskus

Fotograafia alaste ürituste korraldamine, õppetoad noortele, sündmuste jäädvustamine.
Registrikood 80334962
Tegutsenud alates 2011. aastast.
Kontaktisik Mati Kikkas telefon 5750 3700; e-post mati.kikkas@gmail.com

 

MTÜ Kerli Buutipop

Tegeletakse zumba tantsu õpetamisega lastele ja täiskasvanutele ning  korraldatakse erinevaid tantsualaseid üritusi.
Registrikood 80360089
Tegutsenud alates 2013. aastast.
Kontaktisik Kerli Kõva telefon 5333 1197; e-post kerli.janes@mail.ee
Trennid toimuvad T,N,P kella 18.30-19.30 Valga Priimetsa koolis