12.04.24

 

 

Projekt nr: RE.4.09.24-0310

Projekti nimetus: Valga valla üldhariduskoolidele sorteerimisjaamade soetamine

Toetusmeede: Üldhariduskoolide jäätmete liigiti kogumise lahendused

Taotlusvoor: Ringmajanduse programm

Rakendusüksus: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti lühikokkuvõte: Sorteerimisjaamade eesmärk on tõhustada ning edendada jäätmete liigiti kogumist üldhariduskoolides. Sortimisjaamade abil on planeeritud kokku koguda 4 jäätmeliiki: biojäätmed, segapakendid, vanapaberit ja kartongi ning segaolmejäätmed. Kuna jäätmed on osa meie igapäevaelust, siis tuleb lastele õpetada, et jäätmeid liigiti kogudes on neid võimalik taaskasutada. Laste harjumusi tuleb kujundada nii, et neil tekiks teadmine, et jäätmete liigiti kogumine ei pea toimuma ainult kodus, vaid ka mujal avalikus ruumis sh koolis.


Projekti periood: 28.03.2024 – 31.10.2024

Projekti eelarve:

Abikõlblik kogumaksumus (EUR): 2490,00

Toetus (EUR): 1245,00

Omafinantseering (EUR): 1245,00

 

Projektiga tegelevad töötajad Valga vallas:

Keskkonnaspetsialist Madis Mumm e-post: madis.mumm@valga.ee

MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus projektijuht Evelyn Jasson e-post: evelyn@ejhk.ee