Vallavara müügi- ja renditeated

Enampakkumiste teated:

 

 

Valga Vallavalitsus müüb enampakkumisel hoonestamata kinnistu asukohaga, Valga vald, Laanemetsa, Laanemetsa külaplats,
- https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/TtvFiYW9
- pindala 6899 m2
- üldkasutatav maa 100%

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on vara põhjalikult üle vaadanud, on teadlik vara seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma seoses vara seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja on nõus omandama kinnistu seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

Täiendav info ja kinnistuga tutvumine: Janek Rennu; +372 766 9956, janek.rennu@valga.ee, Pille Meriroos; +372 766 9955, pille.meriroos@valga.ee

TINGIMUSED JA OKSJON ON LEITAVAD SIIT.

 

Valga Vallavalitsus müüb enampakkumisel hoonestamata kinnistu asukohaga, Valga vald, Valga linn, Pihlaka tn 16a,
- https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/IrcrqVdm
- pindala 601 m2
- maa sihtotstarve elamumaa 100%

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on vara põhjalikult üle vaadanud, on teadlik vara seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma seoses vara seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja on nõus omandama kinnistu seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

Täiendav info ja kinnistuga tutvumine: Janek Rennu; +372 766 9956, janek.rennu@valga.ee, Pille Meriroos; +372 766 9955, pille.meriroos@valga.ee

 

TINGIMUSED JA OKSJON ON LEITAVAD SIIT.

 

Valga Vallavalitsus müüb enampakkumisel korteriomandi Raudtee tn 23 - 1, Valga linn, Valga vald (registriosa nr 1026840).

Korter nr 1 asub maja esimesel korrusel. Tegemist on 45,9 m2 suuruse kahe toalise korteriga. Korteris on esik, köök ja kaks elutuba. Korter on ahiküttega ja vajab kapitaalremonti.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on vara põhjalikult üle vaadanud, on teadlik vara seisukorrast, suurusest ja kitsendustest ning ei oma seoses vara seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja on nõus omandama korteri seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

Täiendav info ja korteriga tutvumine: Janek Rennu; +372 766 9956, janek.rennu@valga.ee, Pille Meriroos; +372 766 9955, pille.meriroos@valga.ee

TINGIMUSED JA OKSJON ON LEITAVAD SIIT.

Raudteejaam ruum nr 79 otsustuskorras kasutusse andmine

 

 1. Valga vallavalitsus annab otsustuskorras kasutusse Valga vallale kuuluvas hoones asukohaga Jaama pst 12, Valga linn, Valga vald I korrusel asuva ruumi pindalaga 17 m2 järgmistel tingimustel:
 1. 1 pakutava üüri alghind 10 eurot ühe ruutmeetri eest kuus koos kõrvalkuludega;
 2. 2 kasutusse andmise tähtaeg 5 aastat;
 3. 3 pakkumist võib teha igal ajal.
 1. Pakkumine esitada e-postile: valga@valga.ee või tuua aadressil Puiestee tn 8, Valga linn. Pakkumine peab sisaldama alljärgnevat informatsiooni ja dokumente:
 1. 1 pakkuja nimi ja elukoht või asukoht, isikukood, registrikood, kontaktandmed. Kui pakkumise esitab juriidilise või füüsilise isiku volitatud esindaja, siis ka esindaja nimi ja esindaja volitusi tõendav dokument;
 2. 2 pakkuja kinnitus, et pakkuja nõustub käesoleva otsustuskorras vara üürile andmise tingimustega ja kohustub neid täitma;
 3. 3 pakkuja kinnitus, et pakkuja on maksuvõimeline, tema vara ei ole arestitud ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust, pankrotimenetlust ega tehtud pankroti otsust;
 4. 4 pakkuja kinnitus, et pakkuja on pakkumise esitamise ajaks täitnud kõik kohustused riiklike või kohalike maksude osas ja tal puuduvad võlgnevused.
 1. Käesoleva kuulutuse juurde on lisatud ruumi asendiplaan.
 1. Täiendavat informatsiooni saab küsida vallavara- ja hooldusteenistuse vara valitsemise juhtivspetsialistilt (tel 5237792, 76 69955, e-post: pille.meriroos@valga.ee ).

Asendiplaan pdf