Vallavara müügi- ja renditeated

Enampakkumiste teated:

 

Valga Vallavalitsus müüb enampakkumisel korteriomandi Uus tn 12 – 22, Valga linn, Valga vald.

Korter nr 22 asub maja neljandal korrusel. Tegemist on 71,6 m2 suuruse nelja toalise korteriga.
Korteris on esik, köök, wc, vannituba ja neli elutuba. Korter vajab kapitaalremonti.
Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on vara põhjalikult üle vaadanud, on teadlik vara seisukorrast, suurusest ja kitsendustest ning ei oma seoses vara seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja on nõus omandama korteri seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.


Täiendav info ja korteriga tutvumine:

Janek Rennu; +372 766 9956, janek.rennu@valga.ee

Pille Meriroos; +372 766 9955, pille.meriroos@valga.ee

Täpsem info SIIN!

Valga Vallavalitsus müüb enampakkumisel hoonestamata kinnistu Tähe tn 31a, Valga linn.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on vara põhjalikult üle vaadanud, on teadlik vara seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma seoses vara seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja on nõus omandama kinnistu seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

Täiendav info ja kinnistuga tutvumine:

Pille Meriroos; +372 766 9955, pille.meriroos@valga.ee,

Janek Rennu; +372 766 9956, janek.rennu@valga.ee

Täpsem info SIIN!

 

Valga Vallavalitsus müüb enampakkumisel kinnistu Uniküla Puhkeala, Uniküla küla, Valga vald.

Kinnistul asub endine viljakuivati suletud netopinnaga 326 m2. Hoone on kapitaalremonti vajav.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on vara põhjalikult üle vaadanud, on teadlik vara seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma seoses vara seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja on nõus omandama kinnistu seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

Täiendav info ja kinnistuga tutvumine:

Pille Meriroos; +372 766 9955, pille.meriroos@valga.ee,
Janek Rennu; +372 766 9956, janek.rennu@valga.ee

 

Täpsem info SIIN! 

Valga Vallavalitsus müüb enampakkumisel korteriomandi Kooli tn 2a – 7, Tsirguliina alevik, Valga vald.

Korter nr 7 asub maja teisel korrusel. Tegemist on 53,5 m2 suuruse kolme toalise korteriga. Korteris on esik, köök, wc, vannituba ja kolm elutuba. Korter on remonti vajav.

Täiendav info ja korteriga tutvumine: Janek Rennu; +372 766 9956, janek.rennu@valga.ee,
Pille Meriroos; +372 766 9955, pille.meriroos@valga.ee

Täpsem info SIIN! 

Raudteejaam ruum nr 79 otsustuskorras kasutusse andmine

 

 1. Valga vallavalitsus annab otsustuskorras kasutusse Valga vallale kuuluvas hoones asukohaga Jaama pst 12, Valga linn, Valga vald I korrusel asuva ruumi pindalaga 17 m2 järgmistel tingimustel:
 1. 1 pakutava üüri alghind 10 eurot ühe ruutmeetri eest kuus koos kõrvalkuludega;
 2. 2 kasutusse andmise tähtaeg 5 aastat;
 3. 3 pakkumist võib teha igal ajal.
 1. Pakkumine esitada e-postile: valga@valga.ee või tuua aadressil Puiestee tn 8, Valga linn. Pakkumine peab sisaldama alljärgnevat informatsiooni ja dokumente:
 1. 1 pakkuja nimi ja elukoht või asukoht, isikukood, registrikood, kontaktandmed. Kui pakkumise esitab juriidilise või füüsilise isiku volitatud esindaja, siis ka esindaja nimi ja esindaja volitusi tõendav dokument;
 2. 2 pakkuja kinnitus, et pakkuja nõustub käesoleva otsustuskorras vara üürile andmise tingimustega ja kohustub neid täitma;
 3. 3 pakkuja kinnitus, et pakkuja on maksuvõimeline, tema vara ei ole arestitud ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust, pankrotimenetlust ega tehtud pankroti otsust;
 4. 4 pakkuja kinnitus, et pakkuja on pakkumise esitamise ajaks täitnud kõik kohustused riiklike või kohalike maksude osas ja tal puuduvad võlgnevused.
 1. Käesoleva kuulutuse juurde on lisatud ruumi asendiplaan.
 1. Täiendavat informatsiooni saab küsida vallavara- ja hooldusteenistuse vara valitsemise juhtivspetsialistilt (tel 5237792, 76 69955, e-post: pille.meriroos@valga.ee ).

Asendiplaan pdf

 

 

Valga vallavalitsus annab otsustuskorras kasutusse Valga vallale kuuluvas hoones asukohaga Jaama pst 12, Valga linn, Valga vald I korrusel asuvad toitlustuskoha ruumid pindalaga 50,5 m2 järgmistel tingimustel:

Üürnik alustab toitlustusteenuse osutamisega hiljemalt ühe kuu jooksul arvates lepingu sõlmimisest;

Üürnik tasub üüri vastavalt esitatud pakkumisele. Üürile lisanduvad ruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud;

kasutusse andmise tähtaeg 5 aastat.

 

Pakkumine esitada e-postile: valga@valga.ee või tuua aadressil Puiestee tn 8, Valga linn.

 

Pakkumine peab sisaldama alljärgnevat informatsiooni ja dokumente:

pakkuja nimi ja elukoht või asukoht, isikukood, registrikood, kontaktandmed. Kui pakkumise esitab juriidilise või füüsilise isiku volitatud esindaja, siis ka esindaja nimi ja esindaja volitusi tõendav dokument;

sõnade ja numbritega väljendatud pakutaav üürisumma täiseurodes;

 pakkuja kinnitus, et pakkuja nõustub käesoleva enampakkumise tingimustega ja kohustub neid täitma;

pakkuja kinnitus, et pakkuja on maksuvõimeline, tema vara ei ole arestitud ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust, pankrotimenetlust ega tehtud pankroti otsust;

pakkuja kinnitus, et pakkuja on pakkumise esitamise ajaks täitnud kõik kohustused riiklike või kohalike maksude osas ja tal puuduvad võlgnevused.

 

Käesoleva kuulutuse juurde on lisatud ruumi asendiplaan.

Täiendavat informatsiooni saab küsida ehitus- ja planeerimisteenistuse vara valitsemise juhtivspetsialistilt (tel 5237792, e-post: pille.meriroos@valga.ee ).