Valga Vallavolikogu

15. oktoobril 2017 toimusid Eestis kohaliku omavalitsuse volikogude valimised, kus Valga linna ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade elanikud valisid ühinenud Valga vallavolikogu liikmed. 21. oktoobril kinnitati 27-liikmeline Valga vallavolikogu koosseis ja asendusliikmete järjekord ning uus volikogu kinnitas esimehe ja aseesimehed.

Valdkonnaga tegelev ametnik

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Juhataja-referent

Ene Elango

766 1553

529 0353

kantselei@volikogu.valga.ee

Valga Vallavolikogu kantselei,
Kesk tn 11
Valga 68203 

 

Volikogu tööd reguleerivad õigusaktid

Volikogu kantselei põhimäärus

Volikogu töökord

Volikogu tööst osavõtu eest hüvituse ja tasu maksmise kord

Valga Vallavolikogu kontaktid

Ametniku nimi Valimisnimekiri E-post Telefon  
Alar Nääme Eesti Keskerakond alar.naame@volikogu.valga.ee 5583735 esimees
Allain Karuse Eesti Keskerakond allain.karuse@volikogu.valga.ee 5073000 aseesimees
Andres Illak Eesti Reformierakond andres.illak@volikogu.valga.ee 53432422 aseesimees
Külliki Siilak Eesti Keskerakond kylliki.siilak@volikogu.valga.ee 5210752  
Vilju Arna Eesti Keskerakond vilju.arna@volikogu.valga.ee 5578952  
Viktor Mägi Eesti Keskerakond viktor.magi@volikogu.valga.ee

5129829

 
Igor Jallai Eesti Keskerakond igor.jallai@volikogu.valga.ee 56634269  
Julia Belova Eesti Keskerakond julia.belova@volikogu.valga.ee    
Külli Laugesaar Eesti Keskerakond kylli.laugesaar@volikogu.valga.ee 5207334  
Siiri Reiljan Eesti Keskerakond siiri.reiljan@volikogu.valga.ee 5105466  
Ants Tiisler Eesti Keskerakond ants.tiisler@volikogu.valga.ee 58345921  
Oleg Vahrin Eesti Keskerakond oleg.vahrin@volikogu.valga.ee    
Jüri Konrad Eesti Keskerakond juri.konrad@volikogu.valga.ee 5235515  
Lauri Drubinš Eesti Reformierakond lauri.drubins@volikogu.valga.ee 5124285  
Enno Kase Eesti Reformierakond enno.kase@volikogu.valga.ee 5134030  
Marek Käis Eesti Reformierakond marek.kais@volikogu.valga.ee 53307155  
Ivar Unt Eesti Reformierakond ivar.unt@volikogu.valga.ee
5284217
 
Kalmer Sarv Eesti Reformierakond kalmer.sarv@volikogu.valga.ee    
Mart Vanags Eesti Reformierakond mart.vanags@volikogu.valga.ee 5023853  
Vladimir Baranov Sotsiaaldemokraatlik Erakond vladimir.baranov@volikogu.valga.ee 5063992  
Kalev Härk Sotsiaaldemokraatlik Erakond kalev.hark@volikogu.valga.ee 5027768  
Jelena Jallai Sotsiaaldemokraatlik Erakond jelena.jallai@volikogu.valga.ee 55693883  
Kaupo Kutsar Sotsiaaldemokraatlik Erakond kaupo.kutsar@volikogu.valga.ee 5225863  
Rein Randver Sotsiaaldemokraatlik Erakond rein.randver@volikogu.valga.ee 5019926  
Teresa Sale Sotsiaaldemokraatlik Erakond teresa.sale@volikogu.valga.ee 53866825  
Monika Rogenbaum Erakond Isamaa  monika.rogenbaum@volikogu.valga.ee 5182380  
Tõnu Reinup Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond
tonu.reinup@volikogu.valga.ee

5052427