Vee erikasutusload

Valga Vallavalitsus taotleb vee erikasutusluba Piiri oja paisutamiseks Sooru paisul.

Valga Vallavalitsus esitas veeloa taotluse Sooru külas kinnistul aadressiga Piiri paisjärv (katastritunnus 82001:001:0246) Piiri oja paisutamiseks Sooru paisul. Keskkonnaamet pidas esitatud materjale piisavaks veeloa menetluse algatamiseks.

Piiri oja paisutamine Sooru paisul on toimunud pikema aja jooksul. Paisutamine on kavandatud samadel tingimustel varasema Tõlliste Vallavalitsuse tähtajalise veeloaga nr L.VV/319042. Seega ei põhjustata varasemaga võrreldes kavandatud tegevuse jätkumisel kaasnevat keskkonnahäiringut ja keskkonnariski.

Veeloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris (https://dhs-adr-kea.envir.ee/), sisestades otsingusse registreerimisnumbri 14-6/19/513 ja Keskkonnaameti Lõuna regiooni Räpina kontoris (Kalevi 1 a , 64503 Räpina).

(avaldatud 08.10.2019)