Eluruumi tagamise teenus

Valga vallas osutatakse sotsiaaleluruumi teenust, millega kindlustatakse sobiva eluruumi kasutamise võimalus isikule, kes seda ise pole võimeline endale ja oma perekonnale tagama. Sotsiaaleluruum antakse üürile tähtajalise üürilepinguga sotsiaalkorteri või majutuspinna näol Valga valla hallatavate asutuste sotsiaalmajutusüksustes.

Eluruumi üürile andmise ja üürilepingu pikkuse ning eluruumi tagamise muud viisid otsustab vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse ametnik või vallavalitsuse sotsiaalkomisjon. Isik tasub eluruumi kasutamise eest  üüri ja kõrvalkulud. Üüri suuruse kinnitab vallavalitsus.

Eluruumiga seotud teenuste saamiseks on vaja esitada sotsiaaleluruumi taotlus. Taotlust on võimalik esitada Valga Vallavalitsuses, Karula, Taheva, Tõlliste ja  Õru teeninduskeskustes ja sotsiaalmajutusüksuse koha taotlemiseks Valga Töötute Aktiviseerimiskeskuses.  

Eluasemeteenusega  tegeleb Valga vallas:
 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Puuetega inimeste spetsialist

Kristi Tsarjov

766 9948

kristi.tsarjov@valga.ee

Kabinet 106