Mittetulundusühingud ja seltsingud Tõlliste piirkonnas

MTÜ JOUDE
Registrikood 80344908
Tegutsenud alates 2012. aastast.
Kontaktisik Tiia Pärnik-Pernik, telefon: 5810 8084 ; e-post: mtyjoude@gmail.com

 

MTÜ Midrilinnud
Registrikood 80376044
Tegutsenud alates 2014. aastast.
Juhendaja Hiie Vähi
Kontaktisik Jana Vainonen, telefon: 522 9558 ; e-post: janatsir@gmail.com

 

MTÜ Tõlliste- Puka-Sangaste segakoor
Registrikood 80547346
Tegutsenud alates 2018. aastast.
Kontaktisik Tiina Korge, telefon: 5559 8079 ; e-post: tiinakorgel@gmail.com

 

MTÜ Sooru Arendus
Registrikood 8013951
Tegutsenud alates 2001. aastast.
Kontaktisik Piia Ardel, telefon: 526 7954 ; e-post: piiaardel5@gmail.com

 

MTÜ Tõlliste valla pensionäride ühendus Elurada
Registrikood 80139775
Tegutsenud alates 2001. aastast.
Kontaktisik Taivo Täht, telefon: 510 5312; e-post: taivo.taht@mail.ee