GLOBE vabariiklik sügiskool Tsirguliina Koolis

Foto: Ülle Anier

Selle aasta esimesel lumisel nädalavahetusel, 19. - 20. novembril toimus Tsirguliina Koolis GLOBE Eesti sügiskool. Sündmusel osalesid õpilased erinevatest haridusasutustest üle Eesti: Rakvere  Riigigümnaasiumist, Nõo Reaalgümnaasiumist, Antsla Gümnaasiumist, Haabersti Vene Gümnaasiumist, Muhu Põhikoolist, Rakvere Reaalkoolist, Tartu Tamme Koolist, Tsirguliina Koolist ja Tartu Ülikoolist. Antsla õpilastega oli kaasas GLOBE meeskonnaliige ja "vedur"- õpetaja Ülle Anier. Ürituse asukoha planeerijaks, läbiviijaks oli GLOBE Eesti koordinaator Laura Altin.

GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) on ülemaailmne alg-, põhi- ja keskkooliõpilastele mõeldud uurimuslikku õpet ja praktilisi tegevusi pakkuv keskkonnasuunitlusega haridus- ja teadusprogramm, mille idee algatas 1994. aastal USA asepresident Al Gore. GLOBE programmi tegevused algasid aasta hiljem 22. aprillil 1995. Läbi uurimusliku õppe on GLOBE-i visiooniks edendada ja toetada õpilaste, õpetajate ja loodusteadlaste koostööd keskkonna ja Maa kui süsteemi uuringute valdkonnas. GLOBE-i toetavad USA kosmoseuuringute keskus (NASA), USA Rahvuslik Teadusfond (NSF) ning USA Välisministeerium koostöös GLOBE riikide ülikoolide, koolisüsteemi ja valitsusväliste organisatsioonidega.

Ilmavaatlusandmeid võtmas. Foto: Ülle Anier

Eesti ühines GLOBE programmiga 1996. aastal ja 1997. aastal alustasid Eesti koolid usaldusväärseid teadusuuringuid mõõtmistega neljas valdkonnas: atmosfäär, pedosfäär, biosfäär, hüdrosfäär ja fenoloogia, kasutades GLOBE kodulehe interaktiivseid võimalusi ning teha koostööd teadlaste ja teiste GLOBE koolidega kogu maailmas.

GLOBE aitab Eesti koolides mitmekesistada õppeprotsessi, pakkunud mitmekülgseid võimalusi meie riiklikust õppekavast lähtuvate üld- ja valdkonnapädevuste, läbivate teemade ning õpitulemuste ellu rakendamiseks.

GLOBE programmi suurtoetajad ja partnerid Eestis on Haridus- ja Teadusministeerium ja Ameerika Ühendriikide Suursaatkond. MTÜ GLOBE Eesti on välja kasvanud GLOBE kogukonnast ja ühendab GLOBE programmi koole (õpetajad, õpilased), vilistlasi ja teadlasi üle Eesti.

GLOBE Eesti sügiskooli programmi eesmärk oli GLOBE-teemalise lauamängu koostamine. GLOBE vestlusringis rääkisime GLOBE mälestustest, kogemustest ja sellest, kuidas toimib GLOBE programm meie koolides. Ettekande laua-, kaardi-, rolli- ja mõttemängude tähtsusest tegi Tartu Ülikooli tudeng ja kogenud GLOBElane Kent Gregor Mahla.

Lauamängu kavandamine. Foto: Ülle Anier

Seejärel hakkasime väikestes gruppides kavandama etteantud teemal põnevat lauamängu. Idee oli  saada programmi tegemisi ja GLOBE-iga tegelemist innustav tulemus. Kui oled mängu ära mänginud, saad teada, mis on GLOBE, millega programmis tegeletakse, milliseid huvitavaid üritusi korraldatakse, millised on vilistlaste tulevikuvõimalused ja muud huvitavat-põnevat.

Esimesel lumisel GLOBE sügiskooli päeval lauamängu katsetamise käigus leitakse GLOBE-lastega üles kõik "nõrgad" kohad ja täiendatakse mäng ladusamaks, arusaadavamaks.

Teisel kokkutulekupäeval eemaldasime „rikked" GLOBE lauamängust, viimistlesime mängu reegleid. Huvitavamaid GLOBE lauamängu mõtted tuleb täiendada veel pärast sügiskooligi ja viimistleda trükikõlbulikuks. Nii et töö jätkub selles osas ka peale GLOBE vabariiklikku sügiskooli.

Ürituse lõpetas GLOBE Eesti koordinaatori Laura Altini ettekanne GLOBE andmetest raporti koostamisest. Laura näitas erinevaid raporteid, tõi välja nende vead: millega on üle pingutatud ja mida mõnes raportis on vajaka jäänud. Saime teada ka, milline on ideaalne raport ja kuidas sellist teha.

 

GLOBE Eesti vabariiklikus sügiskoolis oli sõbralik ja koostöine õhkkond!

Toimus taaskord meeldejääv kokkusaamine!

Lühikokkuvõtte GLOBE vabariiklikust sügiskoolist tegi Merje Saarniit

Tsirguliina Kooli bioloogia-, geograafia- ja keemiaõpetaja.