Hea Raavitsa küla elanik!

Hea Raavitsa küla elanik!

Anname teada, et RMK on Raavitsa küla metsa kõrgendatud avaliku huviga alal alustamas pikaajalise kava koostamist. Soovime oma plaanid teiega eelnevalt läbi rääkida ja kutsume teid kohtumisele, et arutada üheskoos täpsemalt, millised oleks võimalused korraldada neil aladel metsatöid nii, et need kõigile osapooltele sobiks.

Kohtume aruteluks RMK Valga kontori parklas (vt kaarti) 31. jaanuaril 2023 kell 16.00.

Raavitsa metsaala piiride ja metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad/kirjeldused-ja-metsatoode-kavad.

Kui sul on juba praegu mõtteid ja ettepanekuid, millele peaks Raavitsas töid planeerides tähelepanu pöörama, siis palun anna sellest meile teada. Ootame ettepanekuid aadressile valgamaa@rmk.ee 7. veebruariks 2023.