Hoia oma sõber lähedal!

Loomapidajatena vastutame nii enda, looma kui ka teiste turvalisuse eest.

Omaniku kohustus on tagada järelevalve looma üle, kuna õnnetus ei hüüa tulles.
Omanik peab looma oma lemmikule hea ja hoitud keskkonna, kus on tagatud nii tema kui teiste turvalisus.

Hoia aed kinni! Loomapidaja on kohustatud välistama looma väljapääsemise tema omandis või valduses olevalt territooriumilt. Koer ei tohi sattuda mänguväljakutele, spordiväljakutele või naabri hoovi.

Avalikus kohas peab koer olema rihma otsas! Vabalt võib koer avalikus kohas viibida vaid juhul, kui ta on abiks teenistusülesannete täitmisel. 

Koristage oma looma järelt! Teeme nii, et "Kaka ja kevad" on lasteraamat, mitte Valga valla tänavad ja pargid.

Pidage meeles, et ka rahulik loom võib käituda ettearvamatult. Loomapidajana kannate täielikku vastutust looma poolt tekitatud kahju eest!