Toidukulu päevamaksumus linnalasteaedades otsustati ühehäälselt

17. jaanuaril kogunesid Valga linna lasteaedade hoolekogud, et otsustada lapse toidukulu päevamaksumus. Ühehäälselt otsustati, et maksumus on 5,35 eurot ja tehti ettepanek, et lapsevanem võiks sellest tasuda 2,75 eurot. Ülejäänu püütakse leida vallaeelarvest.

Uus linnalasteaedade toidukulu päevamaksumus vastab hinnale, millega lasteaiatoitu praegu ettevõtjatelt ka ostetakse. Hoolekogude ja vallavalitsuse seisukoht ühtis ka selles, et hüppeliselt toimunud toitlustuse, kütte- ja elektrihinna tõusudega toimetulekuks tuleb vallaeelarves teha olulisi ümberkorraldusi. See tähendab, et investeeringud, remondid, ostud, milleta 2023. aastal on võimalik hakkama saada, tuleb majandusolukorra stabiliseerumiseni peatada ning uusi tegevusi on võimalik alanud aastal ette võtta minimaalselt.

Hoolekogud toetasid ka vallavalitsuse ettepanekut taasavada turutõrke tõttu Valga linnas valla haldusalasse kuuluv köök eesmärgiga saavutada kestlik kvaliteet ja stabiilsus lasteaedade toitlustamisel.

Valga vallavanem Monika Rogenbaum sõnas, et avaldab siirast tänu Valga linna lasteaedade hoolekogudele ja direktoritele konstruktiivse koostöö, kaasamõtlemise ja ettepanekute eest ning loodab, et vallavolikogu toetab vallavalitsuse ettepanekut taastada linnas omavalitsusele kuuluv ja hallatav köök ning korraldada ümber vastavalt ka vallaeelarve.

„Tekkinud majandussituatsioonis, kus sundkulude tõus vallaeelarves on mitmekordne ja valda ähvardab 2021. aasta veebruaris lõpetatud Valga-Valka kesklinna arendusega seotud projektitoetuse reaalne tagasinõue summas 340 000 eurot, tuleb kõigil vallaeelarvest rahastatud asutustel ja valdkondadel leida võimalused ja tahe solidaarsuseks vallaeelarve äärmiselt kokkuhoidlikuks kasutamiseks, et säiliksid maapiirkondade koolid, lasteaiad, kultuurimajad ja raamatukogud, et ei tuleks vähendada toetusi vähekindlustatud inimestele, et siiski oleks võimalik anda palgatõusu ka nendele valla palgal olevatele hallatavate asutuste töötajatele, kelle töötasu pole suurendatud viimase viie aasta jooksul," ütles Rogenbaum.