Lüllemäe Põhikoolile anti üle uus auto

Foto: Valga Vallavalitsus

Valga Vallavalitsuse esindajad andsid Lüllemäe Põhikoolile üle uue auto. Škoda Fabia maksis  16 083 eurot ja selle ostmiseks tuli vallavalitsusel eraldada vahendid reservfondist. Auto ostmine oli möödapääsmatu, kuna eelmise vanus ja vead ei võimaldanud läbida enam tehnilist ülevaatust. Kool vajab esmajärjekorras autot igapäevaselt Kaagjärve lasteaiarühmale toidu transportimiseks.