Oodatakse pakkumisi Jaanikese motokeskuse taristu projekteerimiseks

Foto: Jaanikese Motokompleks

Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumist hankele „Jaanikese moto- ja vabaajakeskuse kanalisatsiooni- ja veevarustussüsteemi, võistlejate parkla ja parkla valgustuse ja elektriväljavõtte punktide projekteerimine". Pakkumiskutsele on lisatud ehitusprojekt, ekspertiis, geoteetiline alusplaan  ja tehniline kirjeldus. Pakkumised palume esitada hiljemalt 09.11.2021 kell 12.00 Valga valla e-posti aadressil hanked@valga.ee. Hanget puudutavate täiendavate küsimuste puhul pöörduda Urmas Möldre poole tel 5348 7880, e-post urmas.moldre@valga.ee