Valga valla lasteaedade osalustasud muutuvad

Foto: Valga Vallavalitsus

Valga valla lasteaedades on alates 1. jaanuarist osalustasu ühe lapse kohta kuus 3% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammääras. Vanemate panus ühe lapse kohta ei või ületada 20 protsenti kehtivast palga alammäärast. Alampalk on uuest aastast 725 eurot kuus, seega on vanemate kaetav osalustasu ühe lapse kohta 2023. aastal 21,75 eurot kuus. Sellest 60% arvestatakse kohatasuks ning 40% õppevahendite kulude katteks.

Lasteaia osalustasu maksmise kohustus algab lapse lasteasutuse nimekirja arvamise kuust ja lõpeb lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamise kuuga. Osalustasu maksmise periood on üldiselt kaksteist kuud aastas. Suvekuudeks (juuni, juuli, august) on vanemal võimalik taotleda kohatasust vabastust, kui laps ei käi lasteaias kolmel järjestikusel kuul. Vastav avaldus tuleb lasteaia direktorile esitada iga aasta 15. maiks.

2022. aastal on Valga valla eelarve kulud alusharidusele 3 415 035 eurot, tuludena laekub lapsevanematelt osalustasudena 94 208 eurot. Valga vallas töötab kokku seitse lasteaeda, milles on avatud 35 lasteaiarühma.