« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 16.02.2022 istungi kokkuvõte

Omandada Valga vallale kokkuleppel kinnisasja omanikuga raha eest järgmised korteriomandid:

  • Valga linna, Kesk tn 20 korteriomandid:
  • Korteriomand nr 1;
  • Korteriomand nr 2;
  • Korteriomand nr 4, 1/2 kaasomandist;
  • Korteriomand nr 7;
  • Korteriomand nr 8.
  • Valga linna, E. Enno tn 18 korteriomand nr 9.

Sundvõõrandada Valga vallale Valga linna elamumajanduse ümberkorraldamiseks Valga vallas, Valga linnas, Kesk tn 20 korteriomandist nr 4 kuuluv 1/2 kaasomandist.

Seada reaalservituut Valga valla omandis olevale Pargi tn 7 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 2305140, katastritunnus 85501:001:1145, pindala 2 383 m2, sihtotstarve elamumaa), Valga valla omandis oleva Pargi tn 9 kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 2305140, katastritunnus 85501:001:1146, pindala 2093 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) kasuks.

Määrata Eesti-Läti valitsuskomisjoni liikmeks Valga valla esindajana Lauri Drubinš ning tema asendusliikmeks Kaupo Kutsar.