Valga Vallavalitsuse 9. novembri istungi kokkuvõte

Foto: Unsplash

Valga Vallavalitsuse 09.11.2022 istung

 

 

Valga Vallavalitsuse 9. novembri istungil suunati vallavolikogu istungile:

  1. määruseValga valla munitsipaalhuvikoolide rahastamisel vanemate poolse õppetasu määr ja tasumise kord" eelnõu;
  2. määruse "Valga valla 2022. aasta II lisaeelarve" eelnõu;
  3. Valga Muuseumi põhimääruse eelnõu.

Kinnitati Valga Perekeskus Kurepesa hoolekogu kooseis.

Kehtestati Valga Perekeskus Kurepesa teenusehinnad alates 01.01.2023 järgnevalt:

  1. asendushooldusteenuse osutamisel asenduskodus ja perekodus on teenuse hind 2280 eurot kuu;
  2. järelhooldusteenuse hind on 650 eurot kuu;
  3. lapse turvakoduteenuse hind on 5,75 eurot tund (138,00 eurot ööpäev), lisaks tasutakse toitlustamise eest;
  4. lapsehoiuteenuse hind 8,70 eurot tund. Teenust osutatakse sotsiaaltöö teenistuse korralduse alusel, seejuures tuleb lapsevanemal tasuda toitlustamise eest ja kuni 20% teenuse maksumusest;
  5. perekeskuses valmistatud toidupäeva maksumus 4,66 eurot;
  6. raske ja sügava puudega lastele on tugiisikuteenus 8,00 eurot tund ja lapsehoiuteenus 8,70 eurot tund.