20.11.23

Transport

Valga linnaliinibusside sõidugraafikud:

Valga linnas on linnaliinide bussi kasutamine tasuta, samas bussis sõites tuleb kasutada kindlasti  ühiskaarti ning sõit valideerida.

Üks kaart kehtib pea kõigil Eesti avalikel liinidel, seda saab kasutada nii linnades, GoBus ja MK Reiside kaugliinidel kui ka maakonnaliinidel reisides ning osaliselt Elroni rongides.

Ühistranspordile lisaks on võimalik Ühiskaarti kasutada ka Tallinna Loomaaias ning Botaanikaaias, aga ka Pargi&Reisi parklates. Ühiskaarti saab hankida arvukatest müügipunktidest üle terve Eesti ning kaardikontole pileteid osta ja raha laadida lisaks ka veebilehe või mobiilirakenduse abil.

Selleks, et kaardikontole laetud piletid ja raha ei läheks kaardi kadumisel kaotsi, tuleb kaart isikustada ehk seostada konkreetse isikuga. Samuti võimaldab isikustamine kasutada erinevaid soodustusi. Isikustamata kaarti võib kasutada igaüks, isikustatud kaarti vaid kaardiga seotud isik.

Ühiskaarte saab osta: Selverist, Omniva postiasutustest, Valgamaa Ühistranspordikeskusest, (asub  Valga raudteejaamas) ning linnaliini bussidest juhi käest.

Maakonnaliinide sõiduplaanid

ELRONI rongide sõiduplaan

Reisiplaneerija: Peatus.ee

Pilet.ee

Rongiliiklus Läti suunal

Rongide sõiduplaan

 

Taksoteenust pakuvad Valgas:

FIE Ats Juhanson +372 511 3547

FIE Khaydar Gaynullin +372 513 7183

FIE Raul Treufeld +372 527 9707

FIE Viktor Udalov +372 5193 0350

Socamarx OÜ, Margus Sokk +372 5805 6056 

 

Valgamaa Ühistranspordikeskuse kontaktid: 

Jaama pst 12, Valga, 68204

Tel +372 766 6125

E- post transport@valgamaa.ee

 

Ühistranspordi uuring Valga piirkonnas:

Valga piirkonna ühistranspordiuuringu eesmärk on lähtuvalt lähteülesandest selgitada välja

uuringuala optimaalsed transpordivajadused koolitranspordile, sotsiaaltranspordile ning

keskus-tagamaa ühendamisele. Uuringutulemustest tulenevalt leitakse parimad võimalused

pakutavate teenuste ühildamiseks vastavalt eri piirkondade vajadustele.

Tutvu uuringuga SIIN

 

Teede ja tänavate korrashoid

Piirkondade hooldusspetsialistid

Õru ja Tõlliste piirkonnad - hooldusspetsialist Vallo Virnas, tel 5306 8933

Karula ja Taheva piirkonnad - välitööde juht Margus Viks, tel 5388 3601

Talihoolde teostajad piirkondade kaupa

 • Õru piirkond - Rein Rosenberg Vastse Mustakese talu, tel 508 3056
 • Sooru-Jaanikese-Paju - piirkond OÜ Edmest EDM, tel 5668 7344
 • Tsirguliina piirkond - OÜ Männimetsa talu, tel 5562 6130
 • Laatre piirkond - OÜ Männimetsa talu, tel 5562 6130                        
 • Tagula-Korijärve piirkond - Rimmi Põllumajandusühistu,  tel 518 8526
 • Iigaste-Muhkva piirkond - OÜ Männimetsa talu, tel 5562 6130
 • Vilaski piirkond - OÜ Männimetsa talu, tel 5562 6130
 • Lüllemäe piirkond - AS VALMAP GRUPP, tel 511 9083                                                        
 • Lüllemäe kergliiklustee - AS VALMAP GRUPP, tel 511 9083
 • Koobassaare-Rebasemõisa piirkond - Silver Visnapuu Alakonnu Talu,  tel 528 3135
 • Karula piirkond - AS VALMAP GRUPP, tel 511 9083
 • Pugritsa piirkond - Ratsimäe OÜ, tel 522 5443   
 • Kaagjärve-Raavitsa piirkond - Ratsimäe OÜ, tel 522 5443 
 • Taheva piirkond - Tulundusühistu Hargla Seemneühistu, tel 5324 4372       

 

Valga valla teehoiukava tutvustamine

Käesolev Valga kohalike teede teehoiukava aastateks 2021-2025 on koostatud Valga

Vallavalitsuse tellimusel ning seisnes põhiliselt töös „Valga valla kohalike teede ja tänavate

inventariseerimine ja teehoiukava 2020-2024 koostamine" esitatud teehoiukava 2020-2024

värskendamises. Töö eesmärgiks oli anda ülevaade olemasolevas kohalike teede nimekirjas

olevate teede ja tänavate seisukorra kohta ning pakkuda välja visioon vajalikest töödest aastatel

2021 kuni 2025. Visiooni alusel koostati teehoiukava aastateks 2021 kuni 2025, mis oleks

valla eelarves teetöödeks vajalike rahaliste vahendite arvestamise suuniseks.

 

Valga valla teehoiukava 2021-2025

Lisa 1: Valga valla teehoiukava investeeringud 2021-2025

 

Küsimuste korral pöörduda:

Asevallavanem Kaupo Kutsar, e-post: kaupo.kutsar@valga.ee

Liiklus- ja teedespetsialist Toomas Klein, e-post: toomas.klein@valga.ee

Teede projekteerija Kalle Muru, e-post: kalle@reaalprojekt.ee

 

Valga valla teede inventariseerimine 2020-2024

Valga valla teede inventariseerimine. Lisa 1: Valla teede seisukord.

Valga valla kohalike teede ja tänavate inventariseerimine ja teehoiukava 2020-2024 koostamine

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

Liiklus- ja teedespetsialist Toomas Klein, tel 502 1670, e-post toomas.klein@valga.ee


 

Toimetaja: ELINA NAARIS