Vallavara müügi- ja renditeated

Enampakkumiste teated:

  1. Valga Vallavalitsus annab avaliku kirjaliku enampakkumise korras kasutusse Valga vallale kuuluva Tartu tn 2, Valga linn Valga vald maaüksuse pindalaga 510 m2. Kinnistul paikneb konserveeritud Ramsi vesiveski, kus on olemas elektrienergia, puudub katus, veevarustus ja kanalisatsioon.

Enampakkumise tingimused:

1.1. enampakkumise alghind on 200 eurot kuus;

1.2. kasutusse antud maaüksusel peab toimuma avalikkusele suunatud toitlustus-, kultuuri-, muusika- või muu regulaarselt kõigile ligipääsetav tegevus;

1.3. kasutaja taotleb tegevuseks vajalikud load ja/või litsentsid;

1.4. kasutaja tasub elektrienergia eest vastavalt arvesti näidule;

1.5. kasutaja tagab ümbruse heakorra;

1.6. kasutaja alustab tegevusega hiljemalt kahe nädala jooksul arvates lepingu sõlmimisest;

1.7. kasutusse andmise tähtaeg on kuni 09.09.2024.

Pakkumisi saab esitada e-posti teel märgusõnaga „Ramsi veski" aadressil enampakkumised@valga.ee kuni 4. juuli 2024 kell 14:00.

1. Pakkumine peab sisaldama alljärgnevat informatsiooni ja dokumente:

1.1 pakkuja nimi ja elukoht või asukoht, isikukood, registrikood, kontaktandmed. Kui pakkumise esitab juriidilise või füüsilise isiku volitatud esindaja, siis ka esindaja nimi ja esindaja volitusi tõendav dokument;

1.2 sõnade ja numbritega väljendatud pakutav üürisumma täiseurodes;

1.3 pakkuja kinnitus, et pakkuja nõustub käesoleva enampakkumise tingimustega ja kohustub neid täitma;

1.4 pakkuja kinnitus, et pakkuja on maksevõimeline, tema vara ei ole arestitud ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust, pankrotimenetlust ega tehtud pankroti otsust;

1.5 pakkuja kinnitus, et pakkuja on pakkumise esitamise ajaks täitnud kõik kohustused riiklike või kohalike maksude osas ja tal puuduvad võlgnevused.

2. Täiendavat informatsiooni saab küsida ehitus- ja planeerimisteenistuse vara valitsemise juhtivspetsialistilt (tel 5305 5084, e-post: meelis.saavel@valga.ee ).

 

  1. Pakkumised avatakse enampakkumise komisjoni poolt 4. juulil 2024 kell 15:00 Valga vallavalitsuses aadressil Puiestee tn 8, Valga linn, I korrus, ruum nr 100. Pakkumiste avamisest võivad osa võtta kõik pakkujad või nende volitatud esindajad.
  2. Pakkumise avamise kohta koostatakse protokoll. Protokolli kantakse pakkuja nimi, isiku- või registrikood, pakkumise summa ja planeeritav tegevus. Protokolli allkirjastavad kõik komisjoni liikmed.
  3. Komisjon kontrollib kõiki pakkumisi ning pakkumine loetakse vastavaks kui see vastab kõikidele kehtestatud tingimustele.
  4. Kui kirjaliku pakkumise korras on pakkumised võrdsed, annab enampakkumise läbiviija võrdse pakkumise teinud pakkujatele õiguse teha 5 (viie) tööpäeva jooksul täiendav kirjalik pakkumine. Leping sõlmitakse isikuga, kelle täiendavalt tehtud pakkumine on kõrgem. Kui kindlaksmääratud ajaks ei tee pakkujad täiendavat pakkumist, tunnistatakse enampakkumise võitjaks pakkuja, kes esitas oma pakkumise ajaliselt varem.
  5. Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus.
  6. Võitjaga sõlmitakse vallavara kasutamise leping.
  7. Kui pakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul arvates tulemuste kinnitamisest sõlminud vara kasutamise lepingut, tühistab vallavalitsus pakkumise tulemused ja korraldatakse uus pakkumine.

Valga Vallavalitsus annab avaliku kirjaliku enampakkumise korras kasutusse osa Valga vallale kuuluvast maast Nooruse tn 1, Tsirguliina alevik, Valga vald, katastritunnus 82005:001:0311, pindala 5,0 m2

1. Enampakkumise tingimused:

1.1. enampakkumise alghind on 40 eurot kuus, mis sisaldab tasu elektrienergia eest;

1.2. maad võib kasutada üksnes iseteenindusliku pakiautomaadi paigaldamiseks ja pakiautomaadi kaudu osutatavate teenuste osutamiseks ning tutvustamiseks;

1.3. kasutusse andmine on  tähtajatu.

Pakkumisi saab esitada e-posti teel märgusõnaga „Tsirguliina" aadressil enampakkumised@valga.ee kuni 4. juuli 2024 kell 14:00.

2. Pakkumine peab sisaldama alljärgnevat informatsiooni ja dokumente:

2.1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht, isikukood, registrikood, kontaktandmed. Kui pakkumise esitab juriidilise või füüsilise isiku volitatud esindaja, siis ka esindaja nimi ja esindaja volitusi tõendav dokument;

2.2. sõnade ja numbritega väljendatud pakutav üürisumma täiseurodes;

2.3. pakkuja kinnitus, et pakkuja nõustub käesoleva enampakkumise tingimustega ja kohustub neid täitma;

2.4. pakkuja kinnitus, et pakkuja on maksevõimeline, tema vara ei ole arestitud ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust, pankrotimenetlust ega tehtud pankroti otsust;

2.5. pakkuja kinnitus, et pakkuja on pakkumise esitamise ajaks täitnud kõik kohustused riiklike või kohalike maksude osas ja tal puuduvad võlgnevused.

3. Täiendavat informatsiooni saab küsida ehitus- ja planeerimisteenistuse vara valitsemise juhtivspetsialistilt (tel 5305 5084, e-post: meelis.saavel@valga.ee ).

4. Pakkumised avatakse enampakkumiste läbiviimise komisjoni poolt 4. juulil 2024 kell 15:00 Valga vallavalitsuses aadressil Puiestee tn 8, Valga linn, I korrus, ruum nr 100. Pakkumiste avamisest võivad osa võtta kõik pakkujad või nende volitatud esindajad.

4.1. Pakkumise avamise kohta koostatakse protokoll. Protokolli kantakse pakkuja nimi, isiku- või registrikood ja pakkumise summa. Protokolli allkirjastavad kõik komisjoni liikmed.

4.2. Komisjon kontrollib kõiki pakkumisi ning pakkumine loetakse vastavaks kui see vastab kõikidele kehtestatud tingimustele.

4.3. Kui kirjaliku pakkumise korras on pakkumised võrdsed, annab enampakkumise läbiviija võrdse pakkumise teinud pakkujatele õiguse teha 5 (viie) tööpäeva jooksul täiendav kirjalik pakkumine. Leping sõlmitakse isikuga, kelle täiendavalt tehtud pakkumine on kõrgem. Kui kindlaksmääratud ajaks ei tee pakkujad täiendavat pakkumist, tunnistatakse enampakkumise võitjaks pakkuja, kes esitas oma pakkumise ajaliselt varem.

4.4. Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus.

4.5. Võitjaga sõlmitakse vallavara kasutamise leping.

4.6. Kui pakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul arvates tulemuste kinnitamisest sõlminud vara kasutamise lepingut, tühistab vallavalitsus pakkumise tulemused ja korraldatakse uus pakkumine.

Valga Vallavalitsus müüb enampakkumisel hoonestamata kinnistu asukohaga Lai tn 7a, Valga linn, Valga vald.

Kinnisasja Lai tn 7a kirjeldus:

Lähiaadress: Lai tn 7a

Katastritunnus: 85401:005:2020

Pindala: 3129 m2

Sihtotstarve: tootmismaa 100% (tuleneb maaüksuse varasemast kasutusviisist)

Täiendav info ja kinnistuga tutvumine:

Meelis Saavel; +372 53 055 084, meelis.saavel@valga.ee

Janek Rennu; +372 766 9956, janek.rennu@valga.ee

Täpsem info siin!

Valga Vallavalitsus müüb enampakkumisel korteriomandi Petseri tn 10 – 6, Valga linn, Valga vald.
Korter nr 6 asub maja kolmandal korrusel. Tegemist on 49,9 m2 suuruse kahe toalise korteriga. Korteris on esik, köök, wc, vannituba ja kaks elutuba. Korter vajab kapitaalremonti.
Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on vara põhjalikult üle vaadanud, on teadlik vara seisukorrast, suurusest ja kitsendustest ning ei oma seoses vara seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja on nõus omandama korteri seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.
Täiendav info ja korteriga tutvumine:

Janek Rennu; +372 766 9956, janek.rennu@valga.ee;

Meelis Saavel; +372 53 055 084, meelis.saavel@valga.ee 

Täpsem info siin!

Valga Vallavalitsus müüb enampakkumisel korteriomandi Pärna pst 9 – 35, Valga linn, Valga vald.

Korter nr 35 asub maja teisel korrusel. Tegemist on 33,8 m2 suuruse ühe toalise korteriga. Korteris on esik, köök, wc, vannituba ja üks elutuba. Korter vajab sanitaarremonti.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on vara põhjalikult üle vaadanud, on teadlik vara seisukorrast, suurusest ja kitsendustest ning ei oma seoses vara seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja on nõus omandama korteri seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.
Täiendav info ja korteriga tutvumine:

Janek Rennu; +372 766 9956, janek.rennu@valga.ee

Meelis Saavel; +372 53 055 084, meelis.saavel@valga.ee 

Täpsem info siin!

Valga Vallavalitsus müüb enampakkumisel hoonestamata kinnistu asukohaga Tähe tn 31a, Valga linn, Valga vald.

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/CfQuWpQw
- pindala 2692 m2
- elamumaa 100%

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on vara põhjalikult üle vaadanud, on teadlik vara seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma seoses vara seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja on nõus omandama kinnistu seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

Täiendav info ja kinnistuga tutvumine:

Meelis Saavel; +372 53 055 084, meelis.saavel@valga.ee

Janek Rennu; +372 766 9956, janek.rennu@valga.ee,

Täpsem info siin!

Valga Vallavalitsus müüb enampakkumisel korteriomandi Kullamäe põik 4 – 7, Lüllemäe küla, Valga vald.

Korter nr 7 asub maja esimesel korrusel. Tegemist on 71,5 m2 suuruse nelja toalise korteriga.

Korteris on esik, köök, wc, vannituba ja neli elutuba. Korter vajab sanitaarremonti.
Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on vara põhjalikult üle vaadanud, on teadlik vara seisukorrast, suurusest ja kitsendustest ning ei oma seoses vara seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja on nõus omandama korteri seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.
Täiendav info ja korteriga tutvumine: Janek Rennu; +372 766 9956, janek.rennu@valga.ee,
Meelis Saavel; +372 53 055 084, meelis.saavel@valga.ee

Täpsem info siin!

Valga Vallavalitsus müüb enampakkumisel traktori T - 40AM, reg. nr. 1310 ET, väljalaskeaasta 1978a.

Sõiduki kohta saab infot alloleva lingi kaudu kuhu tuleb sisestada sõiduki reg. nr.1310 ET.
https://eteenindus.mnt.ee/public/soidukTaustakontroll.jsf 

viimane kehtiv ülevaatus 10.2019, sõidukil puudub kehtiv liikluskindlustus.

alghind 4000 eurot.

tagatisraha 400 eurot

Kategooria: ratastraktor
Kere nimetus: jäiga raamiga
Esmane reg: 01.01. 1978
Mootori töömaht: 4150 m3
Mootori võimsus: 29 kW
Kütus: diislikütus
Töötundide näit: 2332
Värvus: sinine
Mootori mudel: D-37
Reg. nr: 1310ET
VIN-kood: 5004

Sõidukiga tutvumine ja info: Valga Vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistuse spetsialist Janek Rennu (janek.rennu@valga.ee , tel 7669 956)

Täpsem info siin!

 

Valga Vallavalitsus müüb enampakkumisel kinnistu Uniküla Puhkeala, Uniküla küla, Valga vald.
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/W0sH-eYD
- pindala 4661 m2
- ühiskondlike ehitiste maa 100%

Kinnistul asub endine viljakuivati suletud netopinnaga 326 m2. Hoone on kapitaalremonti vajav.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on vara põhjalikult üle vaadanud, on teadlik vara seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma seoses vara seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja on nõus omandama kinnistu seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

Täiendav info ja kinnistuga tutvumine:

Meelis Saavel; +372 53055084, meelis.saavel@valga.ee;
Janek Rennu; +372 766 9956, janek.rennu@valga.ee

Täpsem info siin!

 

 

Valga vallavalitsus annab otsustuskorras kasutusse Valga vallale kuuluvas hoones asukohaga Jaama pst 12, Valga linn, Valga vald I korrusel asuvad toitlustuskoha ruumid pindalaga 50,5 m2 järgmistel tingimustel:

Üürnik alustab toitlustusteenuse osutamisega hiljemalt ühe kuu jooksul arvates lepingu sõlmimisest;

Üürnik tasub üüri vastavalt esitatud pakkumisele. Üürile lisanduvad ruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud;

kasutusse andmise tähtaeg 5 aastat.

Pakkumine esitada e-postile: valga@valga.ee või tuua aadressil Puiestee tn 8, Valga linn.

Pakkumine peab sisaldama alljärgnevat informatsiooni ja dokumente:

pakkuja nimi ja elukoht või asukoht, isikukood, registrikood, kontaktandmed. Kui pakkumise esitab juriidilise või füüsilise isiku volitatud esindaja, siis ka esindaja nimi ja esindaja volitusi tõendav dokument;

sõnade ja numbritega väljendatud pakutaav üürisumma täiseurodes;

 pakkuja kinnitus, et pakkuja nõustub käesoleva enampakkumise tingimustega ja kohustub neid täitma;

pakkuja kinnitus, et pakkuja on maksuvõimeline, tema vara ei ole arestitud ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust, pankrotimenetlust ega tehtud pankroti otsust;

pakkuja kinnitus, et pakkuja on pakkumise esitamise ajaks täitnud kõik kohustused riiklike või kohalike maksude osas ja tal puuduvad võlgnevused.

Käesoleva kuulutuse juurde on lisatud ruumi asendiplaan.

Täiendavat informatsiooni saab küsida ehitus- ja planeerimisteenistuse vara valitsemise juhtivspetsialistilt Meelis Saavel (tel 5305 5084, e-post: Meelis.Saavel@valga.ee).