Vallavara müügi- ja renditeated

Enampakkumiste teated:

Raudteejaam ruum nr 79 otsustuskorras kasutusse andmine

 

 1. Valga vallavalitsus annab otsustuskorras kasutusse Valga vallale kuuluvas hoones asukohaga Jaama pst 12, Valga linn, Valga vald I korrusel asuva ruumi pindalaga 17 m2 järgmistel tingimustel:
 1. 1 pakutava üüri alghind 10 eurot ühe ruutmeetri eest kuus koos kõrvalkuludega;
 2. 2 kasutusse andmise tähtaeg 5 aastat;
 3. 3 pakkumist võib teha igal ajal.
 1. Pakkumine esitada e-postile: valga@valga.ee või tuua aadressil Puiestee tn 8, Valga linn. Pakkumine peab sisaldama alljärgnevat informatsiooni ja dokumente:
 1. 1 pakkuja nimi ja elukoht või asukoht, isikukood, registrikood, kontaktandmed. Kui pakkumise esitab juriidilise või füüsilise isiku volitatud esindaja, siis ka esindaja nimi ja esindaja volitusi tõendav dokument;
 2. 2 pakkuja kinnitus, et pakkuja nõustub käesoleva otsustuskorras vara üürile andmise tingimustega ja kohustub neid täitma;
 3. 3 pakkuja kinnitus, et pakkuja on maksuvõimeline, tema vara ei ole arestitud ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust, pankrotimenetlust ega tehtud pankroti otsust;
 4. 4 pakkuja kinnitus, et pakkuja on pakkumise esitamise ajaks täitnud kõik kohustused riiklike või kohalike maksude osas ja tal puuduvad võlgnevused.
 1. Käesoleva kuulutuse juurde on lisatud ruumi asendiplaan.
 1. Täiendavat informatsiooni saab küsida vallavara- ja hooldusteenistuse vara valitsemise juhtivspetsialistilt (tel 5237792, 76 69955, e-post: pille.meriroos@valga.ee ).

Asendiplaan pdf

Valga vallavalitsus annab kirjaliku enampakkumise korras kasutusse Valga vallale kuuluvas hoones asukohaga Jaama pst 12, Valga linn, Valga vald I korrusel asuvad toitlustuskoha ruumid pindalaga 50,5 m2 järgmistel tingimustel:

 • Üürnik alustab toitlustusteenuse osutamisega hiljemalt ühe kuu jooksul arvates lepingu sõlmimisest;
 • üürnik tasub üüri vastavalt esitatud pakkumisele. Üürile lisanduvad ruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud;
 • kasutusse andmise tähtaeg 5 aastat.

Pakkumise esitamise tähtaeg on 17. veebruar 2023 kell 9.50. Pakkumine tuleb esitada kinnises pakendis. Pakendile tuleb märkida pakkuja täpne nimi, kontaktandmed ja tekst „Kirjalik enampakkumine Jaama tn 12 toitlustuskoha ruumidele". Enampakkumise korraldaja registreerib pakkumised nende saabumise järjekorras. Ära märgitakse saabumise kuupäev ja kellaaeg.

Pakkumine peab sisaldama alljärgnevat informatsiooni ja dokumente:

 • pakkuja nimi ja elukoht või asukoht, isikukood, registrikood, kontaktandmed. Kui pakkumise esitab juriidilise või füüsilise isiku volitatud esindaja, siis ka esindaja nimi ja esindaja volitusi tõendav dokument;
 • sõnade ja numbritega väljendatud pakutaav üürisumma täiseurodes;
 • pakkuja kinnitus, et pakkuja nõustub käesoleva enampakkumise tingimustega ja kohustub neid täitma;
 • pakkuja kinnitus, et pakkuja on maksuvõimeline, tema vara ei ole arestitud ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust, pankrotimenetlust ega tehtud pankroti otsust;
 • pakkuja kinnitus, et pakkuja on pakkumise esitamise ajaks täitnud kõik kohustused riiklike või kohalike maksude osas ja tal puuduvad võlgnevused.

Pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras. Pakkumisele märgitakse nende saabumise kuupäev ja kellaaeg.

Käesoleva kuulutuse juurde on lisatud ruumi asendiplaan.

Täiendavat informatsiooni saab küsida ehitus- ja planeerimisteenistuse vara valitsemise juhtivspetsialistilt (tel 5237792, e-post: pille.meriroos@valga.ee ).

Pakkumised avatakse enampakkumise komisjoni poolt 17. veebruar 2023 kell 10.00 Valga vallavalitsuses aadressil Puiestee tn 8, Valga linn, I korrus, ruum nr 100. Pakkumiste avamisest võivad osa võtta kõik pakkujad või nende volitatud esindajad.

Pakkumise avamise kohta koostatakse protokoll. Protokolli kantakse pakkuja nimi, isiku-või registrikood ja pakkumise summa. Protokolli allkirjastavad kõik komisjoni liikmed.

Komisjon kontrollib kõiki pakkumisi ning pakkumine loetakse vastavaks kui see vastab kõikidele kehtestatud tingimustele.

Parima pakkumise valiku aluseks on pakutav üüritasu suurus. Kõrgeima hinnaga pakkumise esitanud pakkuja tunnistatakse pakkumise võitjaks.

Kui kirjaliku pakkumis korras on pakkumised võrdsed, annab enampakkumise läbiviija võrdse pakkumise teinud pakkujatele õiguse teha 5 (viie) tööpäeva jooksul täiendav kirjalik pakkumine. Leping sõlmitakse isikuga, kelle täiendavalt tehtud pakkumine on kõrgem. Kui kindlaksmääratud ajaks ei tee pakkujad täiendavat pakkumist, tunnistatakse enampakkumise võitjaks pakkuja, kes esitas oma pakkumise ajaliselt varem.

Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus.

Võitjaga sõlmitakse vallavara kasutamise leping.

Kui pakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul arvates tulemuste kinnitamisest sõlminud vara kasutamise lepingut, tühistab vallavalitsus pakkumise tulemused ja korraldatakse uus pakkumine.

 

Valga vallavalitsus annab kirjaliku enampakkumise korras kasutusse Valga vallale kuuluvas hoones asukohaga Aia tn 19, Valga linn, Valga vald I korrusel asuva ruumi pindalaga 14 m2 juuksuriteenuse osutamiseks järgmistel tingimustel:

 • üürnik alustab juuksuriteenuse osutamisega hiljemalt ühe kuu jooksul arvates lepingu sõlmimisest;
 • üüri alghind 200 eurot kuus koos kõrvalkuludega;
 • kasutusse andmise tähtaeg 5 aastat.

Pakkumise esitamise tähtaeg on 17. veebruar 2023 kell 10.20. Pakkumine tuleb esitada kinnises pakendis. Pakendile tuleb märkida pakkuja täpne nimi, kontaktandmed ja tekst „Kirjalik enampakkumine Aia tn 19 juuksuriruumile.". Enampakkumise korraldaja registreerib pakkumised nende saabumise järjekorras. Ära märgitakse saabumise kuupäev ja kellaaeg.

Pakkumine peab sisaldama alljärgnevat informatsiooni ja dokumente:

 • pakkuja nimi ja elukoht või asukoht, isikukood, registrikood, kontaktandmed. Kui pakkumise esitab juriidilise või füüsilise isiku volitatud esindaja, siis ka esindaja nimi ja esindaja volitusi tõendav dokument;
 • sõnade ja numbritega väljendatud pakutaav üürisumma täiseurodes;
 • pakkuja kinnitus, et pakkuja nõustub käesoleva enampakkumise tingimustega ja kohustub neid täitma;
 • pakkuja kinnitus, et pakkuja on maksuvõimeline, tema vara ei ole arestitud ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust, pankrotimenetlust ega tehtud pankroti otsust;
 • pakkuja kinnitus, et pakkuja on pakkumise esitamise ajaks täitnud kõik kohustused riiklike või kohalike maksude osas ja tal puuduvad võlgnevused.

Pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras. Pakkumisele märgitakse nende saabumise kuupäev ja kellaaeg.

Käesoleva kuulutuse juurde on lisatud ruumi asendiplaan.

Täiendavat informatsiooni saab küsida ehitus- ja planeerimisteenistuse vara valitsemise juhtivspetsialistilt (tel 5237792, e-post: pille.meriroos@valga.ee ).

Pakkumised avatakse enampakkumise komisjoni poolt 17. veebruar 2023 kell 10.30 Valga vallavalitsuses aadressil Puiestee tn 8, Valga linn, I korrus, ruum nr 100. Pakkumiste avamisest võivad osa võtta kõik pakkujad või nende volitatud esindajad.

Pakkumise avamise kohta koostatakse protokoll. Protokolli kantakse pakkuja nimi, isiku-või registrikood ja pakkumise summa. Protokolli allkirjastavad kõik komisjoni liikmed.

Komisjon kontrollib kõiki pakkumisi ning pakkumine loetakse vastavaks kui see vastab kõikidele kehtestatud tingimustele.

Parima pakkumise valiku aluseks on pakutav üüritasu suurus. Kõrgeima hinnaga pakkumise esitanud pakkuja tunnistatakse pakkumise võitjaks.

Kui kirjaliku pakkumis korras on pakkumised võrdsed, annab enampakkumise läbiviija võrdse pakkumise teinud pakkujatele õiguse teha 5 (viie) tööpäeva jooksul täiendav kirjalik pakkumine. Leping sõlmitakse isikuga, kelle täiendavalt tehtud pakkumine on kõrgem. Kui kindlaksmääratud ajaks ei tee pakkujad täiendavat pakkumist, tunnistatakse enampakkumise võitjaks pakkuja, kes esitas oma pakkumise ajaliselt varem.

Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus.

Võitjaga sõlmitakse vallavara kasutamise leping.

Kui pakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul arvates tulemuste kinnitamisest sõlminud vara kasutamise lepingut, tühistab vallavalitsus pakkumise tulemused ja korraldatakse uus pakkumine.

Hoonestamata kinnistu asukohaga, Võru tn 78a, Valga linn, Valga vald
- https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/LkYSMVov
- pindala 438 m2
- tootmismaa 100%

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on vara põhjalikult üle vaadanud, on teadlik vara seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma seoses vara seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja on nõus omandama kinnistu seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

Täiendav info ja kinnistuga tutvumine: Janek Rennu; +372 766 9956, janek.rennu@valga.ee, Pille Meriroos; +372 766 9955, pille.meriroos@valga.ee

Lisainfo SIIN

 

Korteriomand Pärna pst 5 - 36, Valga linn

Korter nr 36 asub maja teisel korrusel. Tegemist on 48,7 m2 suuruse kahe toalise korteriga.Korteris on esik, koridor, wc, vannituba, köök ja kaks elutuba.

„Korteriomand on koormatud Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse § 15 lg 4 regulatsioonile vastava üürilepinguga, mida ei saa korraliselt üles öelda ilma teist eluruumi vastu andmata. Üürilepingut
on võimalik üles öelda erakorraliselt üürniku poolt üürilepingu olulise rikkumise korral (näiteks võlaõigusseaduse § 315 ja 316)".

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on teadlik vara, suurusest ja kitsendustest ning ei oma seoses varaga mingeid pretensioone võõrandajale ja on nõus omandama korteri seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel. 


Täiendav info: Pille Meriroos; +372 766 9955, pille.meriroos@valga.ee ,Janek Rennu; +372 766 9956, janek.rennu@valga.ee.

Lisainfo on SIIN.