Statistika

Rahvaarv: 15023 (01.07.2024)
Pindala: 750 km²
Suurim asula: Valga linn (11436)
Koole: 9
Lasteaedu: 7
Külasid: 48 küla, 3 alevikku ja 1 linn
Huvikoole: 3