12/19/23

Valga Vallavalitsuse hanked

Hangete läbiviimisel Valga vallas lähtutakse hankekorrast, mis reguleerib nii vallavalitsuse kui hallatavate asutuste riigihangete planeerimist ja korraldamist ning hankelepingute sõlmimist. Kui varasemalt soetati vara või osteti teenuseid suuresti erinevatel alustel, sest lähtuti ühinenud valdades kehtinud kordadest või määrustest, siis peale haldusreformi vajas suurvald ühtset Valga valla hankekorda. Läbiviidavad riigihanked on leiatavad Riigihangete registrist.

Valga valla 2023. a hankeplaan 

 

Käimasolevad hanked

 

Valga vallametsa metsa väljavedu tähtajaga 01.01.2024 kuni 31.12.2024Pakkumiste esitamise tähtaeg 28.12.2023 kell 16.

Sotsiaaltranspordi teenuse osutamine Valga vallas 2024-2026. Pakkumiste esitamise tähtaeg 18.12.2023 kell 9.

Vallahooldusteenistuse kaubiku soetamine. Pakkumiste esitamise tähtaeg 21.12.2023 kell 9.

Valga linna Pikk tn 1 maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostaminePakkumiste esitamise tähtaeg 08.12.2023.

Valga vallametsa metsa väljavedu tähtajaga 01.01.2024 kuni 31.12.2024. Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.11.2023 kell 12.

Valga valla jõulukaunistused hooajal 2023/2024. Pakkumiste esitamise tähtaeg 08.11.2023.

Lüllemäe kultuurimaja lava renoveerimine. Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.11.2023. 

Valga spordihoonele inventari soetamine. Pakkumuste esitamise tähtaeg 31.10.2023 kell 16.

Valga vallale kuuluvate korterite remont Lüllemäel . Pakkumuste esitamise tähtaeg 28.09.2023

Piiri 19 Valga Töötute Aktiviseerimiskeskuse II korruse ruumide ümberehitamine ja remont. Pakkumuste esitamise tähtaeg 01.09.2023 12.00.

Valga Staadionihoone tööprojekti konstruktiivse osa ekspertiis. Pakkumuste esitamise tähtaeg 24.08.2023.

Valga valla jäätmejaama opereerimise teenuste hange. Pakkumuste esitamise tähtaeg 31.08.2023 kell 15.

Tänavapuude pügamine Valga linnas  Pakkumuse esitamise tähtaeg 14.08.2023 kell 9.00

Valga linnas Kesk tn 19 hoone restaureerimisel ja ümberehitamisel omaniku- ja muinsuskaitselisejärelevalve teenuse teostamine Pakkumuse esitamise tähtaeg 07.08.2023 kell 12.00

Viljandi tn kõnnitee asfalteerimine. Pakkumuste esitamise tähtaeg 27.07.2023

Energia tänava asfalteerimine. Pakkumuse esitamise tähtaeg 27.07.2023 kell 10

Valga valla teede markeerimine. Pakkumuse esitamise tähtaeg 27.07.2023 kell 10

Asfaltteede remont. pakkumuste esitamise tähtaeg 25.07.2023 kell 10.00

Tänavate remonttööd pritskillustikuga. Pakkumuste esitamise tähtaeg 25.07.2023 kell 10.00.

Tsirguliina Kultuurimaja liginullenergia hoone ehitusprojekti koostamine. Pakkumuste esitamise tähtaeg 31.07.2023 kell 12.

Valga linna Vahtra tänava rekonstrueerimise omanikujärelevalveteenus. Pakkumuste esitamise tähtaeg 24.07.2023

Lüllemäe Põhikooli ja Lasteaia hoonete kütte- ja veeprojektide koostamine. Pakkumuste esitamise tähtaeg 24.07.2023 kell 12.

Valga Põhikooli sööklaruumide ümberehitamine.

Valga vallavalitsuse omandis olevate korterite remont.

Valga vallametsa metsa väljavedu .

Mootorikütuse ost 2023-2025.

Valga Perekeskus Kurepesa hoone koorunud värvi eemaldamine ja värvimine.

Toitlustamisteenuse osutaja leidmine Valga Põhikoolile.

„Tolmutõrje Valga valla kohalikel kruusakattega teedel".

„Valga Perekeskus Kurepesa hoone koorunud värvi eemaldamine ja värvimine."

„Puiestee tn 8, Valga linn administratiivhoone, adresseeritava automaatse tulekahju- signalisatsioonisüsteemi projekteerimine ja paigaldamine."

„Koopiapaberi ostmine"

Valga valla haridusstrateegia 2024–2035 koostamine.

Pakkumiskutse „Valga valla ajutiste välikäimlate paigaldamine ja hooldamine 2023".

Vahtra tänava rekonstrueerimine.

Elektripaigaldiste käidujuhtimine Valga Vallavalitsuse omandis olevatel objektidel perioodil 2023-2026.

Valga linnas kesk tn 19 hoone restaureerimine ja ümberehitamine

Valga valla kruusateede greierdamine 2023. aastal.

Tartu tänava jalgratta- ja jalgtee rajamine Valga linnas.

Valga Vallavalitsuse lasteaedade Buratino, Walko ja Kaseke toitlustamisteenuse tellimine.

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Valga vallas.

Valga linnas E. Enno tn 18 kinnistul asuva kortermaja lammutamine ja maa-ala korrastamine.

Laatre avaliku mänguväljaku projekteerimis- ja ehitustööd.