Valga Vallavalitsuse hanked

Hangete läbiviimisel Valga vallas lähtutakse hankekorrast, mis reguleerib nii vallavalitsuse kui hallatavate asutuste riigihangete planeerimist ja korraldamist ning hankelepingute sõlmimist. Kui varasemalt soetati vara või osteti teenuseid suuresti erinevatel alustel, sest lähtuti ühinenud valdades kehtinud kordadest või määrustest, siis peale haldusreformi vajas suurvald ühtset hankekorda: Valga valla hankekord. Valga vallas läbiviidavad riigihanked leiab Riigihangete registrist. Käesoleva aasta kavandatavad hanked on leitavad Valga valla 2019. aasta hankeplaanist.

Käimasolevad hanked

Elektripaigaldiste käidujuhtimine Valga Vallavalitsuse omandis olevatel objektidel perioodil 2020-2023. Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg 08.06.2020 kell 10:00.

 

Teostatud hanked 

Valga valla teede pindamine 2020. aastal

Mootorikütuse ost

Koduloomade varjupaigateenuse osutamine Valga valla haldusterritooriumil

Valga Priimetsa Kooli toitlustamisteenuse osutamine aastatel 2020-2025

Veoauto kasutusrent

Valga valla Jaanikese motokompleksi arendamine" 1. etapi valgustuse, kastmissüsteemi ja mootorsõidukite pesuplatsile õlipüüduri rajamise põhiprojekti koostamine

Kungla 12 sisustuse ost

Ajutiste välikäimlate paigaldamine ja hooldamine Valga linnas aastal 2020

Niitmisteenuse ostmine Valga vallas 2020-2023

J. Kuperjanovi 12 korterelamu sisustuse ja olmeseadmete soetamine

Valga lasteaed Buratino piirdeaia ehitamine

Valga Vabaduse 13 kooli sisustus

Valga linnas E.Enno 28 ehitamine ja Uus 14 kortermaja rekonstrueerimine

Valga valla miljööväärtuslike alade määratlemine ning alade väärtustamiseks kaitse- ja kasutustingimuste väljatöötamine

Suurjäätmete kogumine Valga valla maapiirkondades

Valga valda tutvustavate videoklippide väljatöötamine ja tootmine

ValgaValka ühise linnasüdame ehitus, omanikujärelvalveteenus

Sisustuse soetamine Vabaduse 13 valmivasse koolihoonesse

Kungla 12 päevakeskuse sisustuse ostmine

Jaanikese motokompleksi topo-geodeetilise uuringu koostamine

Tänavapuude pügamine Valga linnas