Jäätmelubade taotlemine

WIRECAT OÜ taotleb keskkonnaluba

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse ettevõtte WIRECAT OÜ (registrikood 16070563) esitatud keskkonnaloa taotluse. Ettevõte taotleb keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks.  Käitluskoht asub aadressil Metsa tn 23 (katastritunnus 85501:001:0358), Valga linn, Valga vald. Ettevõtte tegevuse eesmärgiks on jäätmete taaskasutamine, mis seisneb juhtmete granuleerimises (jäätmekäitlustoiming R12s), mille tulemusel eemaldatakse vask või alumiinium ja plastik. Lisaks soovitakse tegeleda kasutuselt kõrvaldatud katalüsaatorseadmete kokkuostuga. Vajadusel teostatakse jäätmete ümberpakkimist (R12y).

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse M-116735, dokument nr DM-116735-4.

Kuni loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee) taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.

(avaldatud 06.10.2021)

 

OÜ A.K.Montage taotleb keskkonnaluba

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ A.K.Montage (registrikood 10911493) esitatud keskkonnaloa taotluse. Nõuetekohane taotlus nr T-KL/1007137 on registreeritud ja kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee menetluse nr M-114830 all.

Keskkonnaluba taotletakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 1 p 3 alusel jäätmete käitlemiseks ning jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-de 2 alusel jäätmete taaskasutamiseks (sortimine, mehhaaniline töötlemine) lammutusobjektidel.

Kuni loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.

(avaldatud 12.03.2021)