Lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lapsele

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut, töötamist ja vähendada lapse erivajadusest perekonnale langevat hoolduskoormust.

Lapsehoiuteenust võimaldatakse kuni 18aastased raske või sügava puudega lapsele Valga Vallavalitsuse poolt hallatavas asutuses Valga Perekeskus Kurepesa või suunatakse ta teise juriidilise isiku poolt korraldatavale teenusele. Vastavalt Valga Vallavolikogu 6. aprilli 2018 määrusele nr 27 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordˮ tasub teenuse kasutaja omaosaluse lapse toitlustamise eest.

Lapsehoiuteenuse taotlemiseks on vaja esitada vormikohane taotlus (link avaldusele fail).

Taotlust on võimalik täita Valga Vallavalitsuses ning Karula ja Taheva ning Tõlliste ja Õru lastekaitse spetsialisti juures:

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Lastekaitse spetsialist

 

 

 

Kabinet 218

Lastekaitse peaspetsialist

 

Jaana Kala

 

5780 7206

jaana.kala@valga.ee

Kabinet 217

 

 

Valga Perekeskus Kurepesa ootab lapsi ja vanemaid lapsehoiuteenusega tutvuma!

Valga Perekeskus Kurepesa pakub lapsehoiuteenust kuni 18-aastastele suure hooldus- ja abivajadusega lastele.

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

Suure hooldus- ja abivajadusega laste vanemate toimetuleku toetamine hõlmab endas muudes igapäevaelu tegevustes osalemise soodustamist:

töö otsimisel

enese täiendamisel

vajadusel hoolduskoormusest puhkamisel

teiste pereliikmetega tegelemisel

oma hobidega tegelemisel.

Head laste vanemad – palun pöörduge nõustamiseks ja teenuse saamiseks Valga Vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse lastekaitse spetsialistide poole. Abivajaduse hindab lastekaitse spetsialist ja abivajaduse korral tasub teenuse eest kohalik omavalitsus (va toitlustus).

Lapsehoiuteenuse kohta täpsema info saamiseks, sh ruumidega ja hinnakirjaga tutvumiseks ning vaba koha olemasolu kinnitamiseks palun võtke ühendust Valga Perekeskuse Kurepesa juhataja Marika Parisega telefonil 511 3871 või e-kirja teel info@kurepesa.ee

Valga Perekeskus Kurepesa ootab lapsi ja vanemaid lapsehoiuteenusega tutvuma! Palun võtke ühendust küsimuste esitamiseks ja/või leppige aeg kohtumiseks!

Täpsem teenuse kirjeldus on kättesaadav meie kodulehel https://www.kurepesa.ee/lapsehoiuteenus/