Sotsiaalvaldkonna õigusaktid

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Valga vallas

Valga vallavalitsuse sotsiaaltööteenistus lähtub oma tegevuses teenistuse põhimäärusest. 

Valga valla sissetulekust mittesõltuvate toetuste eraldamise kord