02/02/23

Valga Vallavolikogu 2023. aasta istungid

Valga Vallavolikogu 8. veebruari erakorraline istung

Valga Vallavolikogu 25. jaanuari istung

Author: ELISABETH TÕNISSON