Hoolekandeasutused alaealistele

Hoolekandeasutused alaealistele

 

 

Asutus

 

 

Juhataja

 

Tegevusvaldkond

 

Kontaktid

Valga Perekeskus

Kurepesa

 

Marika Drenkhan

Asenduskoduteenus

Turvakoduteenus

Lapsehoiuteenus 

Valga, Kungla 12, 68204

Juhataja: 53404587

info@valgalastekodu.ee

 

SA Taheva Sanatoorium

Jane Kask

Asenduskoduteenus

Turvakoduteenus 

Valga vald, Tsirgumäe

küla, 68012

Juhataja: 5178470

 

 Asendushooldusteenus : 7698722

 

SA Elva Laste-ja Perekeskus

Gerda Kiipli-Hiir    

Asendushooldusteenus Rehabilitatsioon 

Pereteenused                               

Elva, Järve 1, 61504

Juhataja: 53749121

Assistent: 58664222  

lastejaperekeskus@elva.ee

 

SA Perekodu  

 

  

Hilika Raba 

Asenduskoduteenus  Rehabilitatsioon  

Lapsehoiuteenus

Tugiisikuteenus   

Viljandi vald, Jämejala

küla, Kase tee 2, 71024

Juhataja: 55513370

 

Sekretär-juhi abi 55513614

 

Tallinna SOS Lasteküla

Margus Oro   

Asendushooldusteenus

Lastekülad

Noortekodud   

Tallinn, Pärnu mnt 130-30

 

 Telefon: +372 656 6958

 

 Sekretär: +372 656 6958

 

 

Toetavad teenused alaealistele

                                                   

Asutus      

Tegevusvaldkond

Kontaktid

Valgamaa Rajaleidja keskus

 

Valga, Aia 9, 68203

Telefon: 58860714

valgamaa@rajaleidja.ee

Lõuna-Eesti laste ja noorukite  vaimse tervise kabinet  

Nõustamine, pere- ja tugi-

võrgustiku liikmete toetamine 

Kliiniline psühholoog

Sotsiaaltöötaja

Vaimse tervise õde

Laste psühhiaater

Valga, Peetri 2, 68206

Telefon:  766 5100

SKA Lõuna-Eesti lastekaitse

osakond  

Abistavad lastekaitse

juhtumite lahendamisel Nõustamine lapse heaolu    

toetavate arengukavade koostamisel

Lastemaja (seksuaalselt väärkoheldud lastele)

Piirkonna juht

Birgit Siigur

Birgit.siigur@sotsiaalkindlustusamet.ee

Telefon: 51906763

 

 

Tarbatu Tervisepark

Taastusravi ja rehabilitatsioon

Tartu, Vaksali 17a-213, 50410

Valga, Kungla 15, 68204

Telefon: 53420760

info@tervisepark.ee 

                                                                                                                 

Hea teada:

Perelepitusteenus: vaata Eesti Lepitajate Ühingu kodulehte (lepitus.ee/uhingu-info/)

Pere- ja paariteraapia: vaata Tartu Kriisiabi ja Nõustamiskeskuse kodulehte (http://tnk.tartu.ee/teenused.php)

Psühholoogiline abi venekeelsele elanikkonnale vaata Tartu Kriisiabi ja Nõustamiskeskuse kodulehte (http://tnk.tartu.ee/teenused.php)