Mittetulundusühingud ja seltsingud Karula piirkonnas

MTÜ Lüllemäe Rahvaõpistu
Registrikood 80068615
Tegutsenud alates 1995. aastast.
Kontaktisik Ene Kaas telefon 5330 1511 ; e-post: enekaas@gmail.com
Kontakt: Lüllemäe küla, Karula vald, 68116 Valgamaa telefon: 769 7245, 520 5072 e-post: opistu@gmail.com; koduleht: www.opistu.net.ee

 

MTÜ Tramburai ja Bamba
Registrikood 80373028
Tegutsenud alates 2014. aastast.
Kontaktisik Maritta Pillaroo telefon 55570788 ; e-post: maritta.pillaroo@hotmail.com

 

MTÜ Kaagjärve Mõis
Arendab inimestes koostöö oskusi  – aitab luua uusi vaba aja veetmise võimalusi  – aitab kaasa küla (mõisa) ajaloo uurimisele  – kaasab külaelu arendamisse erinevad sihtgrupid  Nimiürituseks on igasuvised Mõisapäevad.
Kontaktisik Urmas Palover telefon 510 8078

 

MTÜ Karula Kultuuriselts
Registrikood 80322189
Tegutsenud alates 2011. aastast.
Kontaktisik Mart Vanags telefon 5023853 ; e-post: martvanags@gmail.com

 

MTÜ Karula Naisselts
Tegeletakse põhikirja alusel seltsi liikmete vaba aja sisustamise ja oskuste täiendamisega käsitöö ja kodumajanduse alal. Omavalmistatud käsitööd on tutvustatud erinevatel näitustel ja müüdud laatadel, messidel, käsitöölaatadel. Viimastel aastatel telgedel kudumid – kaltsuvaibad, linasest ja villasest materjalist esemed. Rahvusliku käsitöö traditsioonide taastamine hõlmab ka rahvariiete valmistamist.
Registrikood 80120818
Asutatud 1994, registrikood alates 2000 aastast
Kontaktisik: Eha Kotov telefon 5344 6407; e-post: eha.kotov@gmail.com; Õnneke Hermaste, telefon 5309 0670.

 

MTÜ Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Karula Kogudus
Registrikood 80210993
Tegutsenud alates 2004. aastast.
Kontaktisik Enno Tanilas telefon 529 6516 ; e-post: enno.tanilas@eelk.ee

 

MTÜ Spordiklubi Karula

Spordielu ja -ürituste eestvedamine ja korraldamine.
Lüllemäe küla, 68116 Valgamaa 
Kontakt: Toomas Pai, telefon: 58180699, e-post: toomas@itabi24.ee

 

MTÜ Orienteerumisklubi Juku-Peedu

Looduses liikumise pakkumine kaardi ja kompassi abil eelkõige Karula piirkonnas eelkõige Karula noortele

Registrikood: 82262257

Asutatud: 16.12.2007.a.

Kontaktisik: Toivo Kotov, telefon 58 45 56 51, e-post toivokotov@hot.ee

 

MTÜ Karula Hoiu Ühing
Ähijärve küla, Antsla vald, 66420 Võrumaa 
Kontakt: M
ats Meriste, e-post: kiri@khy.ee  

 

MTÜ Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus
Kontakt: Valev Sisov, telefon: 526 9020;  koduleht: www.karulatsk.ee

 

MTÜ Karula Muinsuskaitse Selts
Selts ühendab ajaloost huvitatud isikuid. Sõna ja teoga taotletakse kultuuri järjepidevuse hoidmist, rahva ajaloomälu säilitamist ning eesti rahva ajalooliselt kujunenud väärtushinnanguile vastava inim- ja kultuurisõbraliku elukeskkonna taastamist. Teeb muinsuskaitsealast selgitustööd, aitab kaasa mälestiste hooldamisele ja ennistamisele, kogub ja säilitab rahvapärimusi ning mälestusi, annab välja muinsuskaitsealaseid trükiseid. Korraldab kokkutulekuid, näitusi, muinsuskaitsepäevi ja mälestiste ning mälestusväärsete paikade tähistamist, ajalooliste isikute ja sündmuste mälestamist.
Registrikood: 80087305
Tegutsenud alates 1989. aastast. (asutatud 10. juunil 1989.a. ja registreeritud mittetulundusühinguna 24. oktoobril 1989.a.)
Kontaktisik Vaike-Hele Puudersell telefon 521 6386, e-post: vaike.puudersell@mail.ee
Aadress: Lüllemäe küla Valga vald Valgamaa 68116

 

MTÜ Heategevusühistu Antva
Tegeleme pärimuskultuuri tutvustamisega läbi erinevate kursuste, erilist tähelepanu pööratakse käsitööd tutvustavate õpitubade läbiviimisele igas vanuses käsitööst huvitatud isikutele, korraldatakse toimetulekuraskustega perede lastele käsitöö õpitubasid, muinasjutupäevi jne. Ise hetkel koolitusi ei vaja. Projektid rahastatakse omafinantseeringuga.

Registrikood 80012715
Tegutsenud alates 18.07.1997
Kontaktisik Taavi Luik telefon 566 8873

 

MTÜ Karula Vabatahtlik Tuletõrjeselts
MTÜ Karula Vabatahtlik Tuletõrjeselts loodi aastal 2009. Oleme Päästeameti ametlik lepingupartner ja Eesti Päästeliidu liige, tehes nendega tihedat koostööd. Aastaringselt ja 24h ööpäevas on koduvalves 2 meest, kes on valmis reageerima päästesündmusele. Seltsile kuulub kolm päästeautot, millega osutatakse erinevaid päästeteenuseid. Meie piirkond on Karula depoost 25 km raadiuses. Oleme Valga valla ainuke vabatahtlik tuletõrjeselts. 2017 aastal reageeriti 55 sündmusele. Alates 2017 aastast tegelevad Karula vabatahtlikud päästjad senisest palju rohkem ohutusalase ennetustööga. Osaletakse erinevate ürituste korraldamisel (lahtiste uste ning infopäevad, Karula külapäev, kevadised koristustalgud), viiakse läbi kodukülastusi, panustatakse erinevate spordiürituste korraldamisesse, kus vajatakse vett või abi, rajatakse lastele liuväljasid jne. Eesmärgiks on muuta meie koduvald turvalisemaks.  "Jumala auks, ligimese kaitseks!"

Kontaktisik: Veiko Pormeister, e-post: veiko.pormeister@gmail.com,GSM: 528 7277

 

Seltsing Riisali Külaselts
Seltsing Riisali Külaselts on loodud 9. märtsil 2012. Seltsingu eesmärgiks on edendada külaelu, parandada inimsuhteid, säilitada rahvuskultuuri ja suunata inimeste tähelepanu heakorrale. Seltsingu liikmed tegutsevad vabatahtlikkuse põhimõttel. Seltsing kuulub samuti Eesti Külaliikumine Kodukant liikmeks.    Riisali piirkonnale annavad oma näo ja hinge külainimesed ise oma ettevõtmistega ja positiivsusega midagi ise ära teha. See on üks oluline asi, mis kasvatab ühtsustunnet ja loob head võimalused elada kohas, kus sinust hoolitakse, sind märgatakse ja vajadusel abistatakse. See on see, mis hoiab külal hinge sees ja laseb ka edasi areneda.   Seltsingu esimesteks ettevõtmisteks olid koristustalgute läbiviimine ja jaanipäeva korraldamine Riisalis.  Koostööd sooviks tõhustada vallavalitsuse ja vallavolikogu liikmetega, teiste külade, ettevõtjate ja MTÜ-ga, leidmaks võimalusi ja lahendusi küla eluolu paremaks muutmiseks. Kuna seltsingul puuduvad rahalised vahendid, siis meil oleks pakkuda tahte, ande ja jõu investeerimist ühistesse ettevõtmistesse.

Kontaktisik/esindaja: Tiina Lall, e-post: riisalikulaselts@gmail.com, GSM: 5561 5300 
Koduleht: www.riisali.blogspot.com

 

Seltsing Koobassaare Külaselts
Korraldame ühiseid jaanipäevi. Külal olemas telk, pikendusjuhe ja pingid ürituste korraldamiseks.

Kontaktisik: Rein Kukk, GSM: 517 4904