Valga valla kogukondade arendamine

Valga valla erinevates piirkondades tegutseb mitmeid MTÜ-sid ja seltsinguid. Selleks, et MTÜ-d oleksid elujõulised ja saaksid tegeleda kogukonna arendamisega, toetab Valga Vallavalitsus neid rahaliselt. Toetust saab taotleda projektide elluviimiseks ja  tegevustoetuseks. Samuti saab küsida toetust ka suuremate projektide omaosaluse katteks.

Vallavalitsuse korraldusega on moodustatud kogukonnakomisjon koosseisus:

Komisjoni esimees: haridus-, kultuuri-, kogukonna ja noorsootöö valdkonna asevallavanem Maarja Mägi;

aseesimees: kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru; 

liikmed:

  • Taheva piirkonna esindaja Andres Rattasepp;
  • Õru piirkonna esindaja Kristel Pruks;
  • Tõlliste piirkonna esindaja Kristel Orula; 
  • Karula piirkonna esindaja Ene Kaas;
  • Valga linna esindaja Aet Arula-Piir;
  • Valga Vallavalitsuse liige Marek Mekk;
  • Valga Vallavolikogu poolt määratud liige Julia Belova.

Komisjoni  ülesandeks on küla- ja asumiliikumise ja kogukondade koostöö soodustamine ja koordineerimine, külade ja asumite probleemide väljaselgitamine ja vastavate lahendusettepanekute tegemine, külade ja asumite arenguvõimaluste väljaselgitamine ja vastavates arendusprotsessides osalemine, külavanemate valimise ja nende töö korraldamise aluste väljatöötamine, piirkondade, kantide, asumite ja külade  arendamine lähtuvalt nende eripärast, pidev koostöö avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühendustega ja kogukondade eestvedajatega.

Tutvu Valga valla külavanema statuudiga!

Komisjon hindab kogukonna arendamise projektitaotlusi ja vaatab läbi kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetuse taotlusi.

Valdkonnaga tegelev ametnik:

Kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist

 

Marika Muru

 

766 9964
5304 9805

marika.muru@valga.ee

Kabinet 109