Valga valla külad ja asumid

Valga Vallas on 52 asustusüksust, nendest 1 vallasisene linn (Valga), 3 alevikku (Laatre, Tsirguliina, Õru) ja 48 küla.

Valga valla külade kaart: