Pakendkonteinerite asukohad

Valga vald on võtnud vastu jäätmehoolduseeskirja, mille eesmärgiks on säilitada Valga vallas puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid ning soodustada jäätmete taaskasutamist. Jäätmete sorteerimine on kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele kohustuslik!

Valga valda on paigutatud avalikud pakendikonteinerid, kuhu inimesed saavad viia oma eelnevalt sorteeritud jäätmeid. Seega kogu pakendid eraldi ja vii selleks ette nähtud pakendi konteinerisse!

Paberi ja papi konteiner (sinine)- Konteinerisse sobivad paberi ning papi jäätmeid (nt: pappkastid/karbid, jõupaber, puhtad paberpakendid, ajalehed, raamatud paberkotid jms)

Klaaspakendi konteiner (roheline)- Konteinerisse sobivad värvitust ning värvilisest klaasist pudelid/purgid ja muu puhas klaaspakend. Kui klaaspakendi konteinerit eraldi ei ole, tuleb klaaspakend panna segapakendi konteinerisse.

Segapakendi konteiner (kollane)- Segapakendi konteinerisse sobivad plastpakend (nt: jogurtitopsid, võikarbid, ketšupipudelid jms). Samuti plastiknõud/karbid ning metallpakend (nt. toidu ja joogipakendi metallkaaned, korgi konservikarbid.

Korralike riiete kogumine

Puhtaid ja korralikke riideid on võimalik ära anda:

Tootsi Tasku kirbukas ja Sõbralt Sõbrale kaupluses.

Oodatakse AINULT riideid, kotte ja jalanõusid, mida on võimalik taaskasutada.

Esemed peavad olema puhtad, terved ja korralikud.

Pakendikonteinereid haldavad Valga vallas:

  • MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO): Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn Tel 640 32 40 e-post: eto@eto.ee
  • Tootjavastutusorganisatsioon OÜ: Lõõtsa 6, 11415 Tallinn, Tel 681 1481 e-post: info@tvo.ee
  • MTÜ Eesti Pakendiringlus: Lao tn 5, Maardu 74114 Harjumaa, Tel 633 9240 e-post: info@pakendiringlus.ee

Valga Vallavalitsus on koostanud kaardirakenduse, mis annab ülevaate avalike pakendikogumismahutite paiknemisest Valga vallas. See võimaldab otsida kiirelt endale lähimat pakendikonteinerit. Kaardirakendusega saab tutvuda siin.

 

Valdkonnaga tegelevad töötajad

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Keskkonnaspetsialist

Madis Mumm

5194 3569

madis.mumm@valga.ee

Kabinet 209