Projektitoetus

Projektitoetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud, peamiselt ühekordset ühenduse poolt elluviidavat tegevust või tegevuste kogumit. Kultuuritegevuse ja kogukonna arengu toetamise tingimused ja toetuste eraldamise kord

Projektitoetust saab taotleda kultuuritöö korraldamiseks ja kogukonna arendamiseks.

Projektitoetuse vormikohase taotluse saab esitada järgmisteks tähtpäevadeks: 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november. Kui toetuse esitamise tähtpäev langeb nädalavahetusele või riigipühale, siis on tähtajaks tähtpäevale järgnev tööpäev.

Taotlused tuleb esitada Valga Vallavalitsusele kas e-keskkonnas, e-posti teel aadressile valga@valga.ee või tuua käsitsi aadressile Puiestee 8, Valga. 

Esita kultuuriprojekti e-taotlus

Esita kogukonna arendamiseks e-taotlus

Kultuuri- ja kogukonnaprojektide taotlusvorm

Kultuuri- ja kogukonnaprojektide aruandevorm

 

20.08.2021 tähtajaga esitatud projektitaotluste rahastamisotsused

20.05.2021 tähtajaga esitatud projektitaotluste rahastamisotsused

22.02.2021 tähtajaga esitatud projektitaotluste rahastamisotsused

20.11.2020 tähtajaga esitatud projektitaotluste rahastamisotsused

21.08.2020 tähtajaga esitatud projektitaotluste rahastamisotsused

20.05.2020 tähtajaga esitatud projektitaotluste rahastamisotsused

20.02.2020 tähtajaga esitatud projektitaotluste rahastamisotsused

20.11.2019 tähtajaga esitatud projektitaotluste rahastamisotsused

20.08.2019 tähtajaga esitatud projektitaotluste rahastamisotsused

20.05.2019 tähtajaga esitatud projektitaotluste rahastamisotsused

 

Valdkonnaga tegelev ametnik:

Kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist

Marika Muru

766 9964
5304 9805

marika.muru@valga.ee

Kabinet 309

 

Valla sümboolika allalaadimiseks