Hoolekandeasutused täiskasvanutele

 

Asutus

Juhataja

Tegevusvaldkond

Kontaktid

 

SA Taheva Sanatoorium

 

Juhatuse liige:          Taimi Kuus

asendushooldusteenus, ööpäevaringne üldhooldusteenus, erihoolekandeteenused (igapäevaelu toetamine; toetatud elamine ja ööpäevaringne erihoolekandeteenus).

Tsirgumäe küla, Valga Vald, 68012 Valga maakond

Tel: 769 8723517 8470

E-post:  info@sats.ee

Koduleht: https://www.sats.ee/

Paju Pansionaadid MTÜ

Juhatuse liige: Kalju Sinisalu

Ööpäevaringne ja ajutine üldhooldusteenus

Ööpäevaringne erihooldusteenus

Ööpäevaringne üldhooldusteenus dementsussündroomiga isikutele

Toetatud elamine

Töötamise toetamine

Igapäevaelu toetamine

 

Paju mõis, Paju , Valga vald, 68217 Valga maakond

Tel: 766 921, 5558 4277

E-post: pajupansionaadid@gmail.com

Koduleht: http://pajupansionaadid.ee/

 

Karula Hooldemaja

Juhataja: Sirje Tann

Ööpäevaringne üldhooldusteenus

Lüllemäe, Valga vald 68116 Valga maakond

Tel: 5309 0755

E-post: sirje.tann @valga.ee

Valga Haigla AS Hoolekandeosakond

 

Juhataja: Irja Sõnum

 

 

Ööpäevaringne üldhooldusteenus, ööpäevaringne erihooldusteenus

 

Peetri 2,Valga linn, Valga vald, 68206 Valga maakond

Tel: 766 5130

E-post: irja.sonum@valgahaigla.ee

Hooldus-ja kvaliteedispetsialisti tel: 766 5129

Koduleht: https://www.valgahaigla.ee/haigla/osakonnad/hoolekanne/

 

 

 

Valga Töötute Aktiviseerimiskeskus

 

 

 

 

Juhataja: Anu-Lii Jürman

Tööturul vähese konkurentsivõimega isikute abistamine töö otsimisel

Eluruumi teenust isikutele, kes ise ei ole suutelised endale sobiva elamispinna kasutamise võimalust tagama

Kodutute varjupaik

Piiri 19,Valga linn, Valga vald, 68203, Valga maakond

Tel: 5343 0711

Hoolekandetöötaja tel: 766 1443

E-post: anu-lii.jyrman@valga.ee

 

Hea teada:

Veebirakendus Paigake

Hoolekandeasutuste kontaktid  riigiportaalis eesti.ee