Mittetulundusühingud ja seltsingud Valgas

Segakoor Rõõm

Koori põhieesmärgiks on eesti koorilaulu viljelemine ja koorilaulutraditsiooni alalhoidmine. Koori tegevuse peamiseks väljundiks on esinemised Valga linna ja maakonna  üritustel ning laulu-pidudel, samuti erinevate ürituste ja kontsertide korraldamine.
Registrikood: 80072976;
tegutsenud alates 1983. aastast;
Juhendaja ja kontsertmeister: Lenel Rand;
kontaktisik: Tiina Tättar, telefon: 510 4994; e-post: tiina.tattar@gmail.com;

 

Mittetulundusühing Valga Kammerkoor

Kollektiiv on koorimuusikat viljelev ja armastav ühendus, kes hindab koorilaulu võlu üle kõige. Eelistame neid lauljad kes on õppinud muusikakoolis, kuna koori repertuaaris on palju keerukaid heliteosed ja see kergendab laulude omandamist. Koor on väikese kooseisuga kollektiiv ja seetõttu sobivad talle kõige enam varaklassikalised teosed.
Registrikood: 80062558;
tegutsenud alates 1988. aastast;
dirigent: Maarika Reinhold;
kontaktisik: Ija Eglit, telefon: 5565 7996; e-post: eglitija@gmail.com.

 

Ansambel „ENELAS"

Ansambli eesmärgiks on vokaalmuusika viljelemine, tegutsetakse segaansamblina. Repertuaaris klassikat, rahvalaulude töötlusi ja pop-muusika seadeid. Mittetulundusühingu all tegutseb segaansambel Spiréa.
Registrikood: 80084152;
tegutsenud alates 1982. aastast;
juhendaja: Reet Laanoja;
kontaktisik: Rainer Kuutma, telefon: 504 1099; e- post: rainerkuutma@hotmail.com.

 

Mittetulundusühing Ansambel Oduvantšiki

Ansambel viljeleb peale vene rahvalaulude ja tantsude esitamise ka teiste rahvuste kultuuride tutvustamisega. Kollektiiv on paljurahvuseline ja tegutsetakse erinevates koosseisudes: lauldakse nais-, mees- ja segaansamblis, solistina ja duetis, eteldakse ning tantsitakse tantsurühmas. Kollektiivi poolt korraldatud meeleolukad sündmused toovad alati kohale hulgaliselt osavõtjaid.
Registrikood: 80186289;
tegutsenud alates 2003. aastast;
juhendajad: Svetlana Šabunina (laul) ja Alviina Malõševa (tants);
kontaktisikud: Liidia Apare, telefon: 521 5249; e-post: apareliidia@mail.ru; Tatjana Kostova, telefon: 5348 0690.

 

Mittetulundusühing Kati Laulustuudio - hetkel tegevus peatatud, on äriregistris.

Muusikaringid on suunatud väikelastele ja eelkooliealistele lastele. Ringides lauldakse, liigutakse muusika järgi, mängitakse rütmipille ja tuntakse rõõmu muusika tegemisest. Beebide muusikaring annab hea võimaluse oma lapsega koos tegutsemiseks ning suhtlemiseks uute inimestega.
Registrikood: 80316026;
tegutsenud alates 2010. aastast;
juhendaja ja kontaktisik:  Kati Tamm, telefon: 5695 0442; e-post: katistuudio@gmail.com.

 

Mittetulundusühing Valga Südamesõprade Seltsi lauluansambel

Eakatele suunatud tegevuse  puhul on eesmärgiks tuua nad välja kodust, pakkuda suhtlemisvõimalust ja tegevust vastavalt nende huvidele ja kalduvustele. Pakutakse vaba
aja tegevust  läbi lauluansambli. 2013 aasta maakonna ansamblite päeval peeti lauluansamblit kuldmikrofoni vääriliseks eakate ansamblite kategoorias.
Registrikood: 80155136;
tegutsenud alates 2010. aastast;
juhendaja: Eeva Tammemägi;
kontaktisik: Mai Rattasep, telefon: 5345 0060; Pärna pst 6-1, Valga, 68203, Valga maakond.

 

Mittetulundusühing Valga Ukraina Selts „Kalyna"

Seltsi tegevussuundadeks on ukraina kultuuri tutvustamine, säilitamine ja esitamine, kultuuri-ürituste korraldamine, töö laste ja noortega. Seltsi raames töötab laupäevakool. Lapsed õpivad ukraina keelt – ja kirjandust, ajalugu, kultuuri, rahvuslikku käsitööd. Meil on loodud ka laste ja noorte folkloori ansambel. Ansambli repertuaar on ukraina rahva ja kaasaegsed laulud.
Registrikood: 80294530;
tegutsenud alates 2009. aastast;
juhendaja ja kontaktisik: Ruslana Dovha, telefon: 5347 0613; e-post: dovha.ruslana@gmail.com.

 

Mittetulundusühing Piirilinna Bigbänd

Bigbändi eesmärk on instrumentaalmuusika viljelemine. Bändis mängib peale Valga pillimeeste ka külalismuusikuid Tõrvast ja Tartust. Bändi esituses võib kuulda jazzi kui ka klassikalise orkestri lugusid.
Registrikood: 80194320;
tegutsenud alates 2003. aastast;
dirigent: Jose Antonio Page Ramirez;
kontaktisik: Peeter Norman, telefon: 518 6866; e-post: peeternorm@hot.ee.

 

Mittetulundusühing Pilleriin
Rõõmsameelne Pilleriin  on nooruslik, teotahteline, uudishimulik valgalastest koosnev vahva tantsurühm, kes esitab folkloorseid eesti tantse, laulumänge ja autoritantse, ühendades kõiki uudistajaid, kellel tantsusoov südames ja tantsulust jalgades. Rahvatantsurühma kuulub nais- ja segarühm.
Registrikood: 80279424;
tegutsenud alates 2008. aastast;
juhendajad: Inna Kallas, Airi Laine;
kontaktisikud: Tiivi Rüütel, telefon: 504 3097; e-post: tiivi@valgapk.edu.ee ja Elke Olesk, telefon: 501 0378; e-post: elke@valgapk.edu.ee.

 

Mittetulundusühing Sõsarad

Naisrahvatantsurühmas „Sõsarad" tantsivad sõbralikud, kokkuhoidvad, rõõmsameelsed ja kergejalgsed Valga linna naised. Välja on kujunenud mitmed traditsioonid: suvised tantsulaagrid, jõulud, volbriöö tähistamine. Tantsitakse folkloorseid, kaasaegseid ja omaloomingulisi rahvatantse.
Registrikood: 80144641;
tegutsenud alates 1987. aastast;
juhendaja: Erika Kärner;
kontaktisik: Erika Kärner, telefon: 5344 7320; e-post: erikakarner00@gmail.com.

 

Rahvatantsuselts Karikakar
Memmede rahvatantsurühm on armas seltskond, kes tunneb tantsimisest rõõmu. Mis sest, et pead on neil juba hallid, aga tantsulusti peavad nad ikka väga kalliks. Neil pole mingit kohustust koos käia, kuid lust ja rõõm on nii ehe elamus, et selle mõistmiseks peab ise olema nende hulgas.
Registrikood: 80134275;
tegutsenud alates 1987. aastast;
juhendaja: Hele Teras;
kontaktisik: Tiiu Nukki, telefon: 522 0545; e-post: tiiu.nukki@gmqail.com.

 

Mittetulundusühing Rahvatantsurühm Rukkilill
Segarahvatantsurühm on pidevas muutuses, algusajast tantsib rühmas vaid 5 inimest. Osa on võetud nii maakonna tantsupidudest kui ka vabariiklikest. Rühm on esindanud Valgat  ka väljaspool Eestit. "Rukkilillel" on välja kujunenud omad traditsioonidki: vastlapäeva, jõulude ja sünnipäevade tähistamine ning suviste ekskursioonide korraldamine. "Rukkilill" on kui pere, kus ühiselt jagatakse nii rõõme kui muresid.
Registrikood: 80214809;
tegutsenud alates 1986. aastast;
juhendaja: Ain Veebel;
kontaktisik: Tiiu Püss, telefon: 509 3402; e-post: Tiiu.Pyss@valgapk.edu.ee.

 

MTÜ EveMar

Pakutakse meeldivat vabaaja veetmise võimalust ja tervislikku liikumist läbi linetantsu tantsimise. Linetants sobib igale vanusele, nii meestele kui naistele ja ka lastele. Tantse on erinevates raskusastmetes ja paljudes erinevates stiilides. Kuna linetantsus pole partnerit vaja siis seda tantsu saavad ka need inimesed tantsida, kes muidu partneri puudumise tõttu tantsida ei saa. Tantsimine hoiab tervise korras.

Registrikood: 80326572;
tegutsenud alates 2011. aastast; 
juhendaja: Ene Rimm, e-post: lilleke1961@gmail.com
kontaktisik Marika Hõbejõgi, e-post: marika.hobejogi@gmail.com
 

 

Valga Linna Pensionäride Liidu tantsurühm Elujõud

Tantsurühmas viljeletakse erinevaid tantsustiile, alates kantri ja linetantsust kuni rahvatantsuni. Tahame väärtustada eakate rolli ühiskonnas, näidata aktiivse ja tervisliku eluviisi võimalusi ja pakkuda kohtumis- ja suhtlusvõimalusi.
Registrikood: 80201066;
tegutsenud alates 2004. aastast;
juhendaja ja kontaktisik: Helga Sumero, telefon: 5559 3960; Lõuna tn 6, Valga, 68205, Valgamaa.

 

Mittetulundusühing Stuudio JOY

Stuudiosse kuuluvad lapsed, noored ja täiskasvanud kaksiklinnadest Valgast ja Valkast, seega on stuudios tegevad kahe riigi - Eesti ja Läti elanikud. Stuudiolaste rahvuslik ja vanuseline koosseis on väga kirev- stuudio noorim liige on alles kolmene, aga vanim juba viiekümne viiene. Paljud stuudio pedagoogid on stuudio vilistlased, kes õpetavad erinevaid tantsustiile: moderni, breiki, estraadi. Stuudio solistid laulavad erinevates keeltes ja moodustavad vokaalansambleid erinevates vanusekategooriates. Stuudio õpilased on võitnud auhinnalisi kohti vabariiklikel ja rahvusvahelistel laulu- ja tantsukonkurssidel. Esinetud on Lätis, Leedus, Poolas, Venemaal, Gruusias, Soomes, Bulgaarias, USA-s. Stuudio korraldab ka ise vabariiklikke ning rahvusvahelisi kontserte ning festivale.
Registrikood: 80051773;
tegutsenud alates 1995. aastast;         
juhendajad: Jelena Butkevits, Marina Jerjomina, Udis Racenis;
kontaktisik: Marina Jerjomina, telefon: 510 0838; e-post: studiojoy@hot.eehttp://www.joy.ee/;
http://www.youtube.com/studiojoy

 

Mittetulundusühing Kungla

MTÜ Kungla peamiseks tegevusalaks on muusikalide lavastamine. Lisaks püüab MTÜ Kungla anda oma panuse nii poistelaulu, bändimuusika kui ka teatritegevuse alalhoidmisel nii Valga linnas kui ka maakonnas. Aegajalt meeldib Kungla eestvedajatel kõditada nii taidlejate kui ka linnarahva meeli eriliste või ekstreemsete ettevõtmistega.
Registrikood: 80214608;
tegutsenud alates 2004. aastast;
juhendaja ja kontaktisik: Siiri Põldsaar, telefon: 5664 3961; e-post: kunglasiiri@gmail.com.

 

Mittetulundusühing Tasakaal

Jooga harrastamine ja elanike elukvaliteedi tõstmine läbi tervislike eluviiside tundmaõppimise.
Jooga õpetus on avatud ja universaalne Selles on midagi igaühele. Joogapraktika alustamiseks pole mingeid eeltingimusi. Inimene võib olla painduv või jäik, paks või peenike, vana või noor. Kui individuaalsed eripärad on teada, saab valida endale sobivad Jooga "vahendid".
Registrikood: 80229113;
tegutsenud alates 2005. aastast;
juhendaja ja kontaktisik: Ruth Jürgens, telefon: 503 3096; e-post: ruth.jyrgens@gmail.com.

 

Mittetulundusühing Stuudio Tiina

Tiina Loomemajas korraldatakse erinevaid õpitubasid, kunstikursusi ja ühismaalimise päevi. Koos käivad kunstiharrastajad erinevas vanuses. Peamiselt tegeletakse õlimaaliga. Tegevuse eesmärgiks on tuua kokku kunstihuvilisi. On neid, kes juba maalimisega tegelenud, kui ka neid, kes esmakordselt proovima tulevad. Maalimine on hea ajaviide, rahustab meelt ja kosutab hinge, aitab märgata märkamatut. Kursusi viivad läbi oma ala tunnustatud kunstnikud.
Registrikood: 80207560;
tegutsenud alates 2004. aastast;
juhendaja ja kontaktisik: Tiina Saarmann, telefon: 516 3543; e-post: tiina505@gmail.com.

 

Mittetulundusühing Valga Rockiklubi

Klubi tegeleb avalike ürituste korraldamisega, tutvustades inimestele nii Eestis  kui ka mujal maailmas tegutsevaid bände. Teeme koostööd ka teiste klubide ja MTÜ-dega. Klubis  on võimalik bändidel proove teha ja stuudios lugusid salvestada.
Registrikood: 80165264;
tegutsenud alates 2002. aastast;
kontaktisik: Ivo Mannine, telefon: 521 0882; e-post: ivo@rockiklubi.eehttp://www.rockiklubi.ee/.

 

MTÜ Shammasa

Tutvustab ja edendab idamaist tantsu kui tantsuliiki. Korraldab säravaid üritusi, esinemisi Valga linnas, Valga maakonnas ja mujal Eestis. Tants toetab  tervislikke eluviise läbi füüsilise treeningu ning arendab graatsiat, plastikat, rütmitunnet, koordineeritud liikumist. Sobib igale vanusele, nii naistele kui ka lastele, aga ka meestele. Tantse on erinevates raskusastmetes ja erinevates stiilides. Kuna idamaises tantsus pole partnerit vaja, siis seda tantsu saavad tantsida ka need inimesed, kes muidu partneri puudumise tõttu seda teha ei saa.
Registrikood: 80357294;
tegutsenud 2003. aastast MTÜ Samira koosseisus, 2013. aastast MTÜ Shammasa nime all;
juhendaja ja kontaktisik: Alla Korkin, telefon: 502 5229; e-post: allakorkin@gmail.com.

 

Filmiklubi Duubel 2

Filmiklubi Duubel 2 ühendab Valga linna ja maakonna harrastusfilmihuvilisi. Tehakse harrastusfilme ja korraldatakse filmihuviliste kokkusaamisi. Harrastusfilmikultuuri edendamine Valgamaal. Mittetulundusühingu brändiürituseks on igal kevadel toimuv Eesti Muusikavideode festival.
Registrikood: 80343895;
tegutsenud alates 2012. aastast;
juhendaja ja kontaktisik: Rain Aunapu, telefon: 5591 1750; e-post; rain.aunapu@gmail.com;
https://www.facebook.com/duubel2

 

MTÜ Musamõmmi laulustuudio

Muusikaringid on suunatud väikelastele ja eelkooliealistele lastele. Ringides lauldakse, liigutakse muusika järgi, mängitakse rütmipille ja tuntakse rõõmu muusika tegemisest.Beebide muusikaring annab hea võimaluse oma lapsega koos tegutsemiseks ning suhtlemiseks uute inimestega.
Registrikood: 80366422;
tegutsenud alates 2014. aastast;
juhendaja ja kontaktisik: Age Ruuse, telefon: 524 1721; e-post: ruuseage@hot.ee.

 

MTÜ Jazzclub WALK

Klubi tegeleb avalike ürituste korraldamisega, kontsertidel tutvustades inimestele nii Eestis  kui ka mujal maailmas tegutsevaid jazzmuusikuid.
Registrikood: 80374826;
tegutsenud alates 2014. aastast;
kontaktisik: Jaana Oberst, telefon: 5665 2028; e-post: jaana.oberst@gmail.com.

 

Mittetulundusühing Urban Style Valga klubi

JJ-Street Tantsukool on eelkõige kaasaegse tänavatantsu ja koreograafia huvikooliks. See on Eesti esimene ja suurim tänavatantsukool, mis tegutseb üle kogu Eesti. Tantsukoolis on erineva vanusega noored. JJ-Street on tunnustatud üheks parimaks erahuvialakooliks, mis on alati suutnud kõiki oma õpilasi üllatada innovaatiliste ideedega. JJ-Street Tantsukool pakub toetavat keskkonda väärtuste kujundamiseks ning professionaalse taseme saavutamise võimalust tänavatantsus.
Registrikood: 80370403;
tegutsenud alates 2014. aastast;
juhendaja ja kontaktisik: Mari Venski, telefon: 5740 5454; e-post: mari@jjstreet.ee.

 

Liivimaa Noorteorkester

Eesti Sümfooniaorkestrite Liidu  toetusel ellu kutsutud Liivimaa Noorteorkestri  tegevuse laiem eesmärk on Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti regiooni kultuurielu rikastamine. Orkestris osalemine annab regiooni muusikakoolide orkestripillide õpilastele võimaluse saada sümfooniaorkestri kogemust ja praktikat ning loob eeldused tulevaste professionaalsete muusikute pealekasvuks. Repertuaar on väga mitmekesine, alates Lääne sümfoonilisest klassikast kuni Eesti kaasaegse popmuusikani.
Registrikood: 80377475;
tegutsenud alates 2014. aastast;
juhendajad: Anton Kogan ja Jose Antonio Page Ramirez;
kontaktisik: Ants Loos, telefon: 5345 2932, e-post: ants@valgamuusikakool.ee.

 

Valga Muuseumisõprade Selts

Ajalooalaste ürituste korraldamine, pärimuskultuuri tutvustamine läbi õpitubade ja erinevate sündmuste.
Registrikood: 80310482;
tegutsenud alates 2014. aastast.
Selts aitab Valga Muuseumil koguda, säilitada, eksponeerida ja uurida kultuuripärandit ja praktilistesse tegevustesse puutuvaid esemeid. Osaleb noorte haridusprogrammides ajaloolise pärandi tutvustamisel, eakamate kodanike mälestuste kogumises, esemelise pärandi kogumises ning eksponeerimisel. Selts teeb koostööd Valga Muuseumi Genealoogia Seltsiga linna ajaloos ja kultuuriloos mõjukate isikute pärandi uurimisel, tutvustamisel ja jäädvustamisel. Osaletakse muuseumi poolt korraldatavatel suurüritustel.

kontaktisik: Priit Riemann, telefon: 766 8868, e-post: priit@valgamuuseum.ee

 

Liivimaa Koolituskeskus

Fotograafia alaste ürituste korraldamine, õppetoad noortele, sündmuste jäädvustamine.
Registrikood: 80334962;
tegutsenud alates 2011. aastast;
kontaktisik: Mati Kikkas, telefon: 5750 3700; e-post: mati.kikkas@gmail.com.

 

MTÜ Kerli Buutipop

Tegeletakse zumba tantsu õpetamisega lastele ja täiskasvanutele ning  korraldatakse erinevaid tantsualaseid üritusi.
Registrikood: 80360089;
tegutsenud alates 2013. aastast;
kontaktisik: Kerli Kõva, telefon: 5333 1197; e-post: kerli.janes@mail.ee.

 

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Valga Peetri-Luke Kogudus

Registrikood: 80209168

Kontaktisik: Margus Suvi, telefon: 5661 6497; e-post: margussuvi@gmail.com

 

Rahvatantsuselts Sikutajad

 

Registrikood: 80587522;
tegutsenud alates 2020. aastast;
kontaktisik: Maria Sikk, telefon: 5592 8014; e-post: maria.sikk@gmail.com

 

Valga Gümnaasiumi Vilistlaskogu

Registrikood: 80421945;
tegutsenud alates 2017. aastast;
kontaktisik: Urmas Orula, telefon: 5649 9089; e-post: urmas35@hotmail.com

 

Mittetulundusühing Carma Motoklubi

Registrikood: 80262323;
tegutsenud alates 2008. aastast;
kontaktisik: Lauri Drubinš, telefon: 512 4285; e-post: lauridrubins@gmail.com

 

Valgamaa Lasterikaste Perede Ühing

Registrikood: 80178858;
kontaktisik: Evely Kuus, telefon: 507 1749; e-post: lasterikas@gmail.com

 

Motoklubi Viimane võimalus

Registrikood: 80194478;

tegutsenud alates 2004. aastast;
kontaktisik: Ardi Kurvits, telefon: 5191 3101; e-post: ardi.kurvits@gmail.com

 

MTÜ Walkway

Registrikood: 80600317;
tegutsenud alates 2021. aastast;
kontaktisik: Laura Gredzens, telefon: 5341 5791; e-post: lauragredzens@gmail.com

 

Mittetulundusühing Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla

Registrikood: 80312831;
tegutsenud alates 2010. aastast;
kontaktisik: Siret Kõrge, telefon: 5569 9888; e-post: siret.korge@gmail.com

 

MTÜ Valga Areng

Registrikood: 80579385;
tegutsenud alates 2020. aastast;
kontaktisik: Lauri Drubinš, telefon: 512 4285; e-post: lauridrubins@gmail.com

 

LC Valga Säde MTÜ

Registrikood: 80595148;
tegutsenud alates 2021. aastast;
kontaktisik: Varje Schmidt, e-post: lcvalgasade@gmail.com

 

MTÜ Võtmehoidja

Registrikood: 80625339;

tegutsenud alates 2023. aastast;

kontaktisik: Lea Margus, e-post: votmed10@gmail.com