Vallavalitsuse komisjonid

Vallavalitsus moodustab oma töö korraldamiseks ajutisi ja alatisi komisjone ning kinnitab vajadusel nende tegutsemise alused. 

Riighangete komisjon

Komisjoni esimees: jurist vallasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas.

Komisjoni aseesimees: ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre.

Komisjoni liikmed:vallahoolduse teenistuse juhataja Arno Uprus, rahandusteenistuse juhataja/pearaamatupidaja Annely Adrat, asevallavanem Viktor Mägi, Valga Vallavolikogu esindaja Külliki Siilak.

Sotsiaalkomisjon

Komisjoni esimees: asevallavanem Jüri Konrad.

Komisjoni aseesimees: sotsiaaltöö juhtivspetsialist Sirje Puusepp.

Komisjoni liikmed: sotsiaaltööteenistuse juhataja Jüri Kõre, lastekaitse juhtivspetsialist Anabell Tamm, puuetega inimeste juhtivspetsialist Marleen Ein, volikogu esindaja Siiri Reiljan ja volikogu esindaja Teresa Sale.

Planeeringute komisjon

Komisjoni esimees: asevallavanem Viktor Mägi.

Komisjoni aseesimees: planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla.

Komisjoni liikmed: ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre, maakorralduse spetsialist Mario Pinka, valladisainer Raivo Behrsin, vallaarhitekt Jiri Tintera, keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann, asevallavanem Enno Kase, vallahooldusteenistuse juhataja Arno Uprus, haljastusspetsialist Anne Vaigre, Valga Vallavolikogu poolt määratud liige.

Hajaasustuse programmi taotluste hindamiskomisjon

Komisjoni esimees: asevallavanem Viktor Mägi.

Komisjoni liikmed: kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru, ehitusspetsialist Kairid Leks, keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann, Õru teeninduskeskuse sekretär Maarika Kets, Karula teeninduskeskuse sotsiaaltööspetsialist Õnneke Hermaste, Tõlliste teeninduskeskuse sekretär Eve Eisen,  Taheva teeninduskeskuse sotsiaaltööspetsialist Evi Veerme.

Kultuurialaste toetuste määramise komisjon

Komisjoni esimees: haridus- ja kultuurivaldkonna asevallavanem Kalmer Sarv.

Komisjoni liikmed: kultuurispetsialist Merce Mäe, mittetulundusühingute esindaja Sirje Päss, mittetulundusühingute esindaja Elke Olesk, mittetulundusühingute esindaja Eve Lahesoo, Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja Lauri Drubinš, Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja Julia Belova.

Küla- ja asumiliikumise komisjon

Komisjoni esimees: haridus- ja kultuurivaldkonna asevallavanem Kalmer Sarv.

Komisjoni liikmed: kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru, Taheva piirkonna esindaja Kalev Raudsepp, Õru piirkonna esindaja Kaja Papagoi, Tõlliste piirkonna esindaja Katre Kikkas, Karula piirkonna esindaja Ene Kaas, Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja Monika Rogenbaum.

Noorte omaalgatuslike projektide komisjon

Komisjoni esimees: haridus- ja kultuurivaldkonna asevallavanem Kalmer Sarv.

Komisjoni liikmed: spordi- ja noorsootöö spetsialist Mati Kikkas, Valga Avatud Noortekeskuse juhataja Maarja Mägi, Taheva piirkonna esindaja Madli Must, Õru piirkonna esindaja Inna Tuhkanen, Tõlliste piirkonna esindaja Elina Naaris, Karula piirkonna esindaja Siret Kõrge, Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja Vladimir Baranov.

Spordialaste toetuste määramise komisjon

Komisjoni esimees: haridus- ja kultuurivaldkonna asevallavanem Kalmer Sarv.

Komisjoni liikmed: Valga Sport juhataja Meelis Kattai, sotsiaalvaldkonna asevallavanem Jüri Konrad, spordi- ja noorsootööspetsialist Mati Kikkas Valga Gümnaasiumi õpilasesinduse poolt määratud esindaja Gregor Lepik, Valga Vallavolikogu poolt määratud esindajad Vladimir Baranov ja Allain Karuse.