Valga valla kultuuri- ja haridusteenistus

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Haridusspetsialist Ivi Tigane
Magister
Kasvatusteadused
7669911
5071761
Kabinet 212
Kultuurispetsialist Merce Mäe
Rakenduskõrgharidus
Kultuurikorraldus
7669914
53453457
Vastuvõtt:
T 9-12
K 16-18
Kabinet 215
Spordi ja noorsootöö
spetsialist
Tõnu Vahtra
Bakalaureus
Loodusturism
53011787 Vastuvõtt:
T 9-12
K 16-18
Kabinet 210
Sotsiaalpedagoog Maila Sarap
Bakalaureus
Sotsiaaltöö korraldus
53025871
Sotsiaalpedagoog Ruslana Dovha
Magister
Ukraina keele ja
kirjanduse õpetaja
53470613 Vastuvõtt:
T 9-12
K 9-12 13-18
Kabinet 103
Sotsiaalpedagoog Katrin Indov
Bakalaureus
Sotsiaalpedagoogika
53497870 Kabinet 103
Logopeed Jelena Reinup
Bakalaureus
Psühholoogia
55646712 Kabinet 103
Logopeed Anne Arrak
Magister
Abikooli õpetaja
ja logopeed
5523276 Vastuvõtt kokkuleppel