Ehitus- ja planeerimisvaldkonna õigusaktid

Valga vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistus lähtub oma tegevuses teenistuse põhimäärusest.