Tegevustoetus

Tegevustoetus on rahastamisliik, millega toetatakse ühenduse igapäevast tegevust ja arengut tervikuna, eesmärgiga säilitada või tõsta selle võimekust. Kultuuritegevuse ja kogukonna arengu toetamise tingimused ja toetuste eraldamise kord

Tegevustoetust eraldatakse mittetulundusühingutele nende tegevuse arendamiseks ja aktiviseerimiseks.

Taotluste esitamise tähtaeg on iga aasta 31. jaanuar. Taotlused tuleb saata Valga Vallavalitsusele kas e-posti teel aadressile valga@valga.ee või käsitsi aadressile Puiestee 8, Valga. 

Tegevustoetuse taotlusvorm

Tegevustoetuse aruandevorm

Kogukonna arendamisega tegelevate MTÜde tegevustoetuse saajad 2024. aastal

Kogukonna arendamisega tegelevate MTÜde tegevustoetuse saajad 2023. aastal

Kogukonna arendamisega tegelevate MTÜde tegevustoetuse saajad 2022. aastal

 

Valdkonnaga tegelev ametnik:

Kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist

Marika Muru

766 9964
5304 9805

marika.muru@valga.ee

Kabinet 109