Jäätmelubade taotlemine

OÜ A.K.Montage taotleb keskkonnaluba

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ A.K.Montage (registrikood 10911493) esitatud keskkonnaloa taotluse. Nõuetekohane taotlus nr T-KL/1007137 on registreeritud ja kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee menetluse nr M-114830 all.

Keskkonnaluba taotletakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 1 p 3 alusel jäätmete käitlemiseks ning jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-de 2 alusel jäätmete taaskasutamiseks (sortimine, mehhaaniline töötlemine) lammutusobjektidel.

Kuni loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.

(avaldatud 12.03.2021)