Valga Vallavolikogu alaliste komisjonide koosseisud

Valga Vallavolikogu töö korraldamiseks on moodustatud seitse alalist komisjoni alljärgnevalt: 

Arengu- ja majanduskomisjon

Esimees: Toomas Pai
Aseesimees: Alar Nääme

Komisjoni liikmed

 

 

1. Toomas Pai

 

toomas.pai@volikogu.valga.ee

2. Alar Nääme                   

 

alar.naame@volikogu.valga.ee

3. Sten-Maikel Udras

 

stenmaikel@gmail.com

4. Cristo Kahro

 

kahro.cristo@gmail.com

5. Viljar Savi

 

viljar@valgavesi.ee

6. Mart Vanags                 

  

mart.vanags@volikogu.valga.ee

7. Igor Jallai     

 

 jallaiig@gmail.com

 

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon

Esimees: Jaanika Põder
Aseesimees: Ants Tiisler

Komisjoni liikmed

 

 

1. Jaanika Põder

 

jaanika.poder@volikogu.valga.ee

2. Ants Tiisler

  

ants.tiisler@volikogu.valga.ee

3. Tiina Tuhkanen

 

tiina.tuhkanen@volikogu.valga.ee

4. Sirje Sillamägi-Tamm

 

sirje.sillamagitamm@gmail.com

5. Eda Lepik

 

edalepik02@gmail.com

6. Hans Heinjärv

 

hans.heinjarv@pindi.ee

7. Marika Ein

 

valgakoda@gmail.com

 

Hariduskomisjon

Esimees: Ester Peterson
Aseesimees: Julia Belova

Komisjoni liikmed

 

 

1. Ester Peterson

 

ester.peterson@volikogu.valga.ee

2. Julia Belova

  

julia.belova@volikogu.valga.ee

3. Tiina Tuhkanen

 

tiina.tuhkanen@volikogu.valga.ee

4. Teresa Sale

 

teresa.sale@volikogu.valga.ee

5. Marina Krotova

 

marina.krotova@volikogu.valga.ee

6. Katre Kikkas

 

katrekikkas@gmail.com

7. Ruth Jürgens

  

ruth.jyrgens@gmail.com

 

Kogukonna- ja turvalisuse komisjon

Esimees: Meeli Tuubel
Aseesimees: Marek Käis

Komisjoni liikmed

 

 

1. Meeli Tuubel

 

meeli.tuubel@volikogu.valga.ee

2.  Marek Käis

 

marek.kais@volikogu.valga.ee

3. Tõnu Reinup

 

tonu.reinup@volikogu.valga.ee

4. Viljar Schmidt

 

viljar.schmidt@gmail.com

5. Risto Sepp

  

risto@treefield.eu

6. Kalev Luts

  

kalev.luts@gmail.com

7. Oleg Vahrin

  

oleg.vahrin@volikogu.valga.ee

 

Kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjon

Esimees: Ivar Unt
Aseesimees: Ester Karuse

Komisjoni liikmed

 

 

1. Ivar Unt

  ivar.unt@volikogu.valga.ee

2. Ester Karuse

 

ester.karuse@volikogu.valga.ee

3. Tõnu Reinup

  

tonu.reinup@volikogu.valga.ee

4. Liilia Kõiv

 

koivliilia@gmail.com

5. Marju Rebane

 

marju.rebane@gmail.com

6. Marina Jerjomina

  

stuudiojoy@gmail.com

7. Kermo Küün

 

kermokyyn@gmail.com

 

Revisjonikomisjon

Esimees: Anastasija Kikkas
Aseesimees: Jaanika Põder

Komisjoni liikmed    
1. Anastasija Kikkas                    anastasija.kikkas@volikogu.valga.ee
2. Jaanika Põder   jaanika.poder@volikogu.valga.ee
3. Tõnu Reinup   tonu.reinup@volikogu.valga.ee
4. Ester Karuse   ester.karuse@volikogu.valga.ee
5. Ants Tiisler   ants.tiisler@volikogu.valga.ee

 

 

 

 

 

 

 

Rahanduskomisjon

Esimees: Kristel Orula
Aseesimees: Lilia Müller

Komisjoni liikmed

 

 

1. Kristel Orula

  

kristel.orula@volikogu.valga.ee

2. Lilia Müller

  

lilia.myller@volikogu.valga.ee

3. Olev Kaasik

  

olevkaasik@gmail.com

4. Rudo Lilleleht

  

lilleleht@gmail.com

5. Viktor Mägi

  

viktor.magi58@gmail.com

6. Toomas Peterson

 

toomaspeterson@gmail.com